Welkom bij subcategorie "Gastauteur": Eric van Hooy


Trök in de vastelaovestied

of Verhäölkes nao de vergadering"

Wie neet zoalang geleje Frans Fiddelers oet Deetere stórf, kome bie mich hieël get herinneringe nao baove.
Frans, eine goje bekènde van mien vader, woor mer leefs 3 x 11 jaor Prezedent van de vastelaovesvereiniging De Lollige Buk van Deetere.

Ich weit det mien vader in de vreug jaore tachtig van de väörige ieëw, wie de huidige vastelaovesvereiniging in Roostere waerde opgerich, de nuuedige kieëre mit Frans kóntak haet gehad óm t ein en t anger te bespraeke en nao te vraoge. Mien vader woor toen sjus väörzitter van De Borchgrave gewore.

Jaomer genóg haet mien vader mer twieë jaor det väörzittersjap, gecombineerd mit t vorssjap van de vereiniging, moge oetveure, hae stórf al in 1985.

In 1986 waerde ich gevroag óm bie de club te kómme. Natuurlik deeg ich det hieël gaer en effe later waerde mich gevraog óm in t bestuur te kómme. Mich kènnende begriep gr det ich dao neet lang äöver hoofde nao te dènke. Kawd in t bestuur, moogde ich ouch t sikkertariaat äöver numme.

Vanoet mien functie es sikkertares, woonde ich versjillende kieëre t väör- en naojaorsäöverlèk van de samewirkende vastelaovesvereiniginge in Groat-Zöstere bie. In dae tied waerde mieë gekald nao de sloeting es dr väör!

De aw garde bestóng toen ónger angere oet Sjang Hoebe zaliger van de Nuujsjtadt (van De Foetelaers), Sjang Kösters zaliger oet Illekaove (van De Peerlinke), Tony Vandersmissen zaliger oet Zöstere (van De Graasbörgers) en de al ieërder geneumde Frans Fiddelieërs oet Deetere (van De Lollige Buk).
Es greune keek ich dèk oet nao de sloeting (en die koom toch al opper tied!), want daonao begós t . Den kome de verhaole oet vreuger jaore.

Frans dae vertèlde väöl äöver de aovende die die van Deetere väör de luuj van Roostere verzörgde. Toen dr tied bie De Zuul in t dörp. De awwer luuj van Roostere kènne en zènge nog altied t leedje van In Aw Kirk ( dao doug t neet, es geer van de brök aaf zeet, kómt gr in n duuster straot, dao tratsj mn, tratsj mn, tratsj mn, jao den weit gr zeker det gr in dn toter staot!), det in dae tied actueel woor wie eine nuje waeg langs en door Aw Kirk aangelag waerde. Ouch vertèlde hae väöl äöver dn tied det de vastelaovesvereiniginge in de buurt ein anger samewikringsverbandj hawwe. Det verbandj hèdde t Landj van Swentibold. t Sjient n prachtige samewirking te zeen gewaes, want zie organizeerde in daen tied zelfs buuttekampioensjappe.

In n anger bie-einkóms vertèlde Sjang Kösters t volgende verhaol. n Verhaol waat dr zelf haw mitgemaak in dn tied wie hae gemeinteraodslid in de zelfstandige gemeinte Roostere woor.

Wie dr n besloet genómme moos waere det de gemeinte de voelnis zoe gaon ophaole óntspande zich t volgende gesprek in de raodsvergadering:

Menieër de väörzitter, waat moge de minse den mitgaeve?
Tja, alles det ze in t hoeshawwe es aafval besjouwe, aerpelsjèlle, kaole-as, segrèttestumpkes, papier, kertón en anger materiale waat mn neet mieë nuuedig haet.

Väörzitter, strunk oet de mooshaof, moge die ouch mitgegaeve waere?
Tja .

Ein anger raodslid: Die kènne ze toch in de mooshaof begrave!

t Ieëste raodslid weer: Es es ze den geine mooshaof höbbe?

(Dr veel n stilte ..)

Toen zag det anger raodslid weer: Den höbbe ze ouch gein strunk!


Opgesjreve in december 2005 door:
Eric van Mie van An van Marie van Cläör, alias
Eric van Mie van de Göbbel alias
Eric van Hooy oet Roostere.

Naogekeke in dn tösjetied door Meister Aben.

Officieel ingedeend es meisterstök ter aafsloeting van de cursus
Laeze en sjrieve in t plat op goonsdig 25 jannewari 2006.Heeft u ook documentatie welke geschikt is om op te nemen op deze pagina
neem dan contact met mij op.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl