Fietsstraat in Dieteren.


De Louerstraat te Dieteren is onlangs omgevormd tot een 30 kilometerzone. Het midden van het wegdek is strooksgewijs beklinkerd welke functie dit heeft is mij niet duidelijk. Vervolgens is onderstaand bord geplaatst waarop te lezen valt dat dit nu een Fietsstraat is waarbij de auto als gast gebruik van mag maken.‘Fietsstraat’ is een term die steeds vaker opduikt. In een eerder onderzoek naar ervaringen met fietsstraten is een fietsstraat omschreven als: ‘Een straat binnen een verblijfsgebied die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is, maar waarop ook in beperkte mate auto- verkeer voorkomt. Een belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets(Andriesse, Rinkel e.a 2001).

In Nederland zijn al diverse Fietsstraten ingericht, meestal zijn deze ook (gedeeltelijk) rood gekleurd. Ook in België en Duitsland (Fahrradstraße) zijn deze Fietsstraten al enkele jaren bekend.


De klinkerstroken in het midden van het wegdek op de Louerstraat die omgedoopt is tot Fietsstraat zijn onlangs enkele klinkers verhoogd neergelegd. Hierdoor ontstaat een rammelstrook als je er overheen rijd, wat niet plezierig is.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl