Fietspad Dieteren-Echt door Doort

Welkom bij "Nieuws",


Reconstructie Lange Akkersweg/Doort.
Na jaren van overleg, vergaderen en besluiten nemen lijkt het er nu dan toch eindelijk van te komen. Ik heb het dan over de reconstructie Lange Akkersweg/Doorderweg met een vrijliggend fietspad. Volgens een woordvoerder van de gemeente loopt de aanbesteding nu en zal de uitvoering van het werk eind september-begin oktober een aanvang nemen. De verwachting is dat het dit jaar nog gereed komt.
Er zal echter ook nog een informatie avond komen waarin ook dit project aan de orde zal komen, vermoedelijk zal deze in augustus worden georganiseerd.
Hieronder enkele fragmenten uit de concepttekening.


Aansluiting aan kom Dieteren.


Passage Middelsgraaf, waarbij in de Doort enkele amfibie(o.a. padden) oversteekstroken worden gerealiseerd.


Webmaster info@deetere.nl