Expositie


Door de ogen vanů

Vrijdag 8 juli zal om 14.00 uur in het gemeentehuis van Echt-Susteren de feestelijke opening plaatsvinden van de reizende expositie “Door de ogen vanů”.
Deze expositie wordt georganiseerd bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Pedagogisch Sociaal Werk (PSW). In die zestig jaar is veel veranderd, maar de taak van PSW is sinds 1955 hetzelfde gebleven. Net als in 1955 biedt PSW nog steeds een passend antwoord op vragen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

De expositie in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt 55 in Echt te zien zijn tot en met 19 augustus tijdens de reguliere openingstijden. De tentoonstelling is in verschillende gemeentes in Midden- en Noord-Limburg te zien om de betrokkenheid van PSW met de regio en de lokale samenleving uit te dragen. Familie, medewerkers, vrijwilligers, relaties en andere belangstellenden krijgen zo de gelegenheid kleurrijke schilderijen van cliënten te zien.

Langs deze weg willen wij u van harte uitnodigen om de opening op vrijdag 8 juli a.s. bij te wonen. Wel willen wij u verzoeken om zich aan te melden via: a.banziger@psw.nl.
De tentoonstelling in de gemeente Echt-Susteren staat onder auspiciën van Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren in het kader van de Cultuurzomer 2016. De klankbordgroep organiseert en geeft ondersteuning aan culturele activiteiten. Info: www.cultuurechtsusteren.nlWebmaster info@deetere.nl