Mogelijk oplaadpunt elektrische auto in Dieteren.


Bij de gemeente Echt-Susteren is een aanvraag in behandeling om medewerking te verlenen voor de aanleg van een parkeerplaats met oplaadpunt voor elektrische auto's. Men dient hiervoor een verkeersbesluit te nemen omdat deze plek gereserveerd dient te worden voor elektrische auto's. Door het plaatsen van het bord volgens model E 8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeergelegenheid aan te wijzen als parkeergelegenheid welke voor elektrische auto’s wordt bestemd.
Hiertoe wordt op de Groos nevenstaand verkeersbord geplaatst om aan te geven dat het om een openbaar oplaadpunt gaat. Om gebruik te kunnen maken van het oplaadpunt heb je een pasje nodig. Via dat pasje wordt keurig bijgehouden hoeveel stroom je afneemt en naar wie de rekening mag. Met het pasje blokkeer je ook de laadkabel in het stopcontact, zodat spelende kinderen niet aan de stroom kunnen komen. Er staat geen spanning op het stopcontact als er niet de juiste stekker in zit of het laadproces niet geactiveerd is met het pasje.
Overigens duurt het laden van een elektrische auto bij zo’n zuil zo’n 8 uur, dus hoeft niemand zich ongerust te maken over grote verkeersstromen en voortdurend stoppende auto’s.
Voor de stroom die aan de zuil wordt geleverd wordt 100% groene stroom ingekocht. Omdat in Dieteren op kleine schaal zonnepanelen aanwezig zijn kan het betekenen dat op een zonnige dag het opladen met lokaal opgewekte energie kan plaatsvinden.
De ontwikkelingen rond het elektrisch rijden zijn nu zover gevorderd dat er gewerkt wordt aan een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten. Dit is nodig omdat de actieradius van enkel op elektrisch rijdende auto's nog altijd vrij beperkt is en wel rond de 80-175 kilometer.
Dat nu mogelijk ook een oplaadpunt in Dieteren zal komen is uiteraard een leuke opsteker en verdient zeker navolging op meerdere gebieden.


E-laadpunt in Dieteren geplaatst.
Op 5 maart 2013 is dan daadwerkelijk het eerste E-laadpunt voor elektrische auto's in Dieteren geplaatst. Niet zoals eerst de bedoeling was op de ‘Groos’ maar aan de overkant van de Kerkstraat op het Paereplein.
Om stroom te kunnen aftappen van deze laadpaal moet je een speciale kabel hebben en beschikken over een laadpas waarna er pas spanning op het stopcontact komt.

Het (eerste) openbare E-laadpunt in Dieteren geplaatst op 5 maart 2013.
Het (eerste) openbare E-laadpunt in Dieteren geplaatst op 5 maart 2013.

Het (eerste) openbare E-laadpunt in Dieteren geplaatst op 5 maart 2013.
Beveiligd achter een luikje en een klep bevind zich het stopcontact.

Het (eerste) openbare E-laadpunt in Dieteren geplaatst op 5 maart 2013.
Met deze kabel met passende stekkers wordt de verbinding met de auto gemaakt.
E-laden het moderne tanken nu mogelijk in Dieteren.
Op 16 maart 2013 is dan daadwerkelijk het eerste E-laadpunt voor elektrische auto's in Dieteren in gebruik. Op het Paereplein kunnen nu dus maximaal 2 electrische auto's gelijktijdig hun krachtcellen opladen.
Om stroom te kunnen aftappen van deze laadpaal moet je een speciale kabel hebben en beschikken over een laadpas waarna er pas spanning op het stopcontact komt.

Opladen bij E-laadpunt in Dieteren op 16 maart 2013.
“Tanken” bij E-laadpunt in Dieteren.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl