Evacuatieconcert Susteren.
Donderdag 7 november a.s.: Evacuatieconcert Susteren
Door Cor Voorter

Susteren Donderdag 7 november a.s. staat de Vereniging van Natuurvrienden stil bij de dag dat Susteren op de kop af 75 jaar geleden op last van de Duitse bezetter moest evacueren. In samenwerking met het Reünie Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) is een muzikaal passend en stijlvol programma samengesteld. Het Evacuatieconcert zal gegeven worden in de H. Amelbergabasiliek van Susteren en begint om 19.30 uur.

Na het stilvallen van het oorlogsfront langs de Vloedgraaf in september 1944, kregen de inwoners van Susteren het bevel om op 7 november te evacueren uit Susteren. Een lange stoet mensen, jong en oud gingen richting Posterholt en St. Odilënberg om enigszins aan verder oorlogsgeweld te ontsnappen. Letterlijk verdreven van huis en haard. Een klein aantal mensen bleef achter in Susteren en ging een barre winterperiode tegemoet, verscholen in kelders. Het oorlogsmonster zou zich nog van zijn gewelddadigste kant laten zien. De lang verwachtte vrijheid zou voor Susteren pas op 17 januari 1945 werkelijkheid worden.

Voorzitter John van Bree zal het welkomstwoord voor zijn rekening nemen, waarna Helga Ramakers, als Ladyspeaker van de Limburgse Jagers de aanwezigen door het programma zal leiden. Naast de muzikale omlijsting door hymne-, koraal- en marsmuziek door het ROLJ onder leiding van hun dirigent Jos Stoffels, zal het orkest ook de begeleiding voor zijn rekening nemen van een aantal zangers en zangeressen uit Susterense contreien: Britt Eberson, Audrey Janssen en Jules Peters. Verdere muzikale medewerking van Ad Gijzels op het kerkorgel en twee solisten van ROLJ, te weten Piet Aben en Jean Pisters. Annie Schreuders-Derks en Jos Douven nemen het poëzie- en prozadeel voor hun rekening.

De Vereniging van Natuurvrienden en het Reünie Orkest Limburgse Jagers nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij dit bijzondere concert in de aanloop naar 75 Jaar bevrijding Echt-Susteren. Aanvang 19.30 uur in de basiliek van Susteren en de toegang is gratis.
Het is bekend dat het ROLJ een concert opent en afsluit met de Limburgse Jagersmars van J. Jochems. Vergeet dus niet een gestreken witte zakdoek mee te nemen.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl