Dameszangkoor 45 jaar

Op zaterdagavond 7 september 2013 vierde het dameszangkoor haar 45 jarig jubileum. Tijdens de kerkdienst werden zoals gebruikelijk diverse liedjes ten gehore gebracht. Direct aansluitend aan deze dienst schetste de voorzitster in het kort de geschiedenis van het koor welke in 1968 werd opgericht met medewerking van pastoor Heggen. In de 45 jaar die volgden was het koor present en verzorgde de vele reguliere alsook bijzondere diensten zowel droevig als feestelijk voor parochianen in en buiten Dieteren. Vervolgens reikte kapelaan Amir een oorkonde uit aan Mia Custers want zij was al van het prille begin lid van dit gezelschap en dit was dus ook voor haar het 45-jarig jubileum. Daarna was er gelegenheid om het jubilerende koor te feliciteren en kon men onder het genot van een kopje koffie nog lang napraten.


Dameszangkoor voor de kerk.   Foto: Peter Welters


Tijdens de jubileumavond in de kerk.   Foto: Peter Welters


Voorzitster Mia van Helden-Dircks spreekt de aanwezigen toe.   Foto: Peter Welters


Kapelaan Amir reikt de oorkonde uit aan Mia Custers.   Foto: Peter Welters


Napraten onder het genot van kopje koffie.   Foto: Peter Welters


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl