Brief Dorpsraad Dieteren.
Dorpsraad Dieteren
Glasvezelproject clubactieBeste inwoners van Dieteren,

Glasvezelproject Dieteren
Het zal u nauwelijks zijn ontgaan dat er op dit moment wordt geïnventariseerd of het financieel haalbaar is om een glasvezelnetwerk aan te leggen in Berkelaar, Dieteren, Echterbosch, Gebroek, Koningsbosch (aantal straten), Maria Hoop, Roosteren en St. Joost. De firma DELTA fiber netwerk heeft zich bereid verklaard om dit glasvezelnetwerk aan te leggen als vóór 3 februari a.s. blijkt dat zij tenminste 35% van de mogelijke aansluitingen in de genoemde dorpen/buurtschappen te samen kan gaan realiseren. Concreet gaat het dan om ca 900 aansluitingen (35% van in totaal ca 2.580 mogelijke aansluitingen).
De vraag is dan: wanneer kan Delta fiber netwerk hier zeker van zijn? Het antwoord luidt: op het moment dat de bewoners van 900 woningen (lees adressen) in de genoemde dorpen/buurtschappen
  1. een overeenkomst hebben gesloten met één van de volgende aanbieders van TV- en internetdiensten: DELTA, Caiway glasvezel, HELDEN VAN.NU en Online.nl en
  2. conform die overeenkomst tenminste gedurende 1 jaar TV zenders en/of internet en/of bellen afnemen via het door de firma DELTA fiber netwerk aan te leggen glasvezel netwerk.
U betaalt verder niets voor de aanleg (tot in uw meterkast/woning) en het gebruik van het glasvezelnetwerk. Echter, als u na 3 februari a.s. een overeenkomst afsluit met een firma die haar diensten op het gebied van TV/Internet en bellen aanbiedt via het netwerk van DELTA glasfiber netwerk, betaalt u niet alleen een bepaald bedrag aan abonnementskosten maar ook een bedrag van minimaal € 650,- aan aansluitkosten. Tot zover deze inleiding.

Caiway & DELTA clubactie
Nu hebben twee van de vier hiervoor genoemde aanbieders van TV- en internetdiensten, te weten DELTA en Caiway, ons (de Dorpsraad) benaderd met de volgende vraag. Welke Dieterse verenigingen (1 of 2) kunnen wij het beste benaderen om onze campagne, die er toe moet leiden dat zo veel mogelijk inwoners van Dieteren vóór 3 februari a.s. een abonnement met één van onze firma’s afsluiten, te ondersteunen? Als beloning voor deze ondersteuning ontvangt de betreffende vereniging voor elk via haar afgesloten abonnement bij DELTA of Caiway een bedrag van € 50,-. Daarnaast ontvangt degene die via die vereniging een abonnement heeft afgesloten zelf ook nog een bedrag van € 25,-. Dit alles wel uiteraard onder de voorwaarde dat het glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd.

Opbrengsten investeren in lokaal project
Wij hebben deze vraag besproken in onze afgelopen Dorpsraadvergadering en zijn tot de conclusie gekomen dat het volgens ons niet fair is om de opbrengst van de van ondersteuning van de campagne van DELTA en Caiway toe te laten vloeien naar één of twee verenigingen. Daarom hebben wij het heft in eigen hand genomen en hebben wij besloten om als Dorpsraad deze campagne te ondersteunen. We zullen het bedrag dat deze ‘clubactie’ ons dorp oplevert reserveren en het in overleg met u investeren in een project dat de leefbaarheid in ons dorp bevordert. Verder zullen wij de hoogte van het aan ons dorp voor deze ondersteuning uitgekeerde bedrag bij u ter kennis brengen en u daarbij tevens uitnodigen om voorstellen te doen die er toe leiden dat met behulp van dit bedrag de leefbaarheid in ons dorp wordt verhoogd.

Informatie en advies inwinnen
Onze steun omvat onder meer het organiseren van een online bijeenkomst op een datum in de eerste helft van januari a.s. en het organiseren van een aantal bijeenkomsten in gemeenschapshuis de Koppel. Bij dit laatste moet u denken aan twee of drie bijeenkomsten op een zaterdagmiddag in de tweede helft van januari waarbij maximaal 25 personen per bijeenkomst aanwezig kunnen zijn. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om al uw vragen over het glasvezelproject, deze clubactie én over het aanbod van DELTA en Caiway in het bijzonder, te beantwoorden. Voor deze bijeenkomsten zullen wij u tijdig schriftelijk uitnodigen. U kunt los van de aankomende bijeenkomsten ook zelf een digitale informatieavond terugkijken waar het gehele project wordt uitgelegd. Dit kan via de onderstaande link: https://deltafiber.webinargeek.com/watch/replay/e8B4paTa_drJyOpX1jB6-094Dk/

Kijk verder ook eens op de website https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/echt-susteren/. Op deze site kunt u de digitale informatieavond terugkijken, zelf een vergelijking maken, u aanmelden voor de nieuwsbrief en de meest gestelde vragen bekijken. Voor meer informatie over het glasvezelproject in het algemeen en deze clubactie: stuur een e-mail naar Eric Bocken (ericbocken@home.nl) of Paul Opgenort (p.opgenort@kpnplanet.nl)

Meld u aan!
Tenslotte willen wij u nog uitleggen hoe het werkt als u via ons (de Dorpsraad) uw abonnement bij DELTA of Caiway wilt afsluiten. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als u een abonnement wilt afsluiten neemt u de onderstaande link over in uw browser. Denk daarna aan het accepteren van cookies. Indien u dit niet doet werkt de website niet goed. Verder wijst alles zich vanzelf.


Delta: http://aklam.io/r5RRvr

Voor meer informatie over het aanbod van Delta neem contact op via 0118-225571.

Caiway: http://aklam.io/AWLby3
Voor meer informatie over het aanbod van Caiway neem contact op via 088-2249001.

In de hoop dat u uw abonnement met DELTA of Caiway via ons wilt afsluiten groeten wij u vriendelijk.
De Dorpsraad DieterenHeeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl