Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - dorpsraad,

De uitwerking van de gebiedsvisie Susteren heeft ook gevolgen voor Dieteren. Van de dorpsraad in Dieteren kreeg ik de volgende brief gericht aan het gemeentebestuur binnen.


Per e-mail aan het
College van B&W
en aan de
gemeenteraad van Echt-Susteren
Nieuwe Markt 55
6101 CV Echt


1 december 2009

Kenmerk:      Dorpsraad Dieteren 2009
Onderwerp:  Gebiedsvisie Susteren

Geachte mevrouw, heer,

Op 17 december aanstaande behandelt de gemeenteraad van Echt-Susteren de gebiedsvisie Susteren.

Over de mogelijke consequenties van onderdelen van deze visie maken wij ons ernstige zorgen.

In de stukken wordt immers gesproken over het realiseren van een multifunctionele sporthal bij de huidige sportvoorzieningen aan de Maaseikerweg. Die sporthal is ingetekend tussen de voetbalvelden en de Middenweg (N276).
Een dergelijke multifunctionele voorziening zal onherroepelijk gevolgen hebben voor de bestaande voorzieningen in Dieteren, gevolgen die wij zeer nadelig inschatten voor de Dieterse gemeenschap.

In dat verband stellen wij onder meer vast dat:
Zoals u wellicht weet, bestaat in Dieteren gezamenlijk overleg over een DOP tussen Gemeente, Dorpsraad, Woningcoöperatie, Schoolbestuur en Stichting Gemeenschapsbelang (Koppel).

Daarbij geldt instandhouding van een basisvoorzieningenniveau voor de kern Dieteren als uitgangspunt (bijvoorbeeld door het realiseren van flexibele, multifunctionele voorzieningen, waarin plaats is voor school, gemeenschapshuis, zorgfuncties als centrale ontmoetingsplek in de kern Dieteren).

Het realiseren van een accommodatie waar sportonderwijs en culturele uitvoeringen (kunnen) gaan plaatsvinden, op -korte- afstand van de kern Dieteren, haalt naar onze mening dan ook een streep door deze gezamenlijke ambitie en betekent tevens het zekere einde van een deel van de voorzieningen die de kern Dieteren nog resten.

De politieke belofte is evenwel dat deze gemeente werk wil maken van de leefbaarheid in alle kernen.

Wij zouden dan ook graag zien dat de gemeente ook voor de kern Dieteren een visie ontwikkelt waarbij zowel uit stedenbouwkundig als uit leefbaarheidsoogpunt aandacht besteed wordt aan gemeenschapsaspecten en voorzieningen.

Tot slot roepen wij u op geen onvoorwaardelijke besluiten na te streven, die de ontwikkeling van die visie of van het DOP relevante kansen ontnemen.

Graag vernemen wij van u.

Hoogachtend,
Stichting Dorpsraad Dieteren


B. Keybeck, secretaris
Geplaatst door webmaster info@deetere.nl