Nieuwsfeiten Dorpsraad Dieteren

Welkom bij "Nieuws" -over Dorpsraad,

Op vrijdagavond 6 oktober 2006 vondt de eerste openbare vergadering plaats van de nieuw gevormde dorpsraad van Dieteren. Deze gelegenheid werd gebruikt om het nieuwe bestuur te presenteren aan de bevolking.
De samenstelling van de dorpsraad is als volgt:
Marcel Franssen (voorzitter)
Bart Keybeck (secretaris)
Helma Jacobs (penningmeester)
Peter Koren
Henk Kreutzer
Marie Francoise Montasier
Frans Storken
Richard Bock
Wilma Spelthan
Lucien van Eldijk
Marcel Raemaekers
Voor de duidelijkheid werd er ook even bijverteld waar men woonde.

aandachtig gehoor
De opkomst bij deze eerste openbare vergadering was met ruim 50 personen zeer goed. Hieruit blijkt wel de betrokkenheid van de inwoners met hun dorp.

Van de gemeente waren aanwezig wethouder Jo Bocken en ambtenaar Rob Walraven, zij gingen in op de verkeersveiligheid op Dieterse wegen. Wethouder Bocken schetste in het kort de ontwikkelingen in de regio op het gebied van verkeer. Met een toename van het (vracht-)verkeer en het invoeren van rekeningrijden op de A2 met waarschijnlijke toename van sluipverkeer.
Dhr. Walraven ging meer specifiek in op de toestand en veiligheid van het traject Doorderweg-Lange Akkersweg-Kerkstraat de route die veelvuldig door sluipverkeer wordt gebruikt. De toestand van de Lange Akkersweg is van dien aard dat aanpak hiervan prioriteit 1 heeft gekregen bij de gemeente. Hierop kwam de nodige discussie op gang en werden verschillende alternatieven aangedragen om te situatie te verbeteren. Struikelblok blijft de beschikbaarheid van financieële middelen bij de gemeente.
De dorpsraad gaat in de komende maanden de mogelijkheden m.b.t. Lange Akkersweg en wellicht Kerkstraat nader bekijken en in samenspraak met de bevolking kiezen voor een gedegen plan van aanpak.


Webmaster info@deetere.nl