Initiatief oprichting Dorpsraad in Dieteren

Welkom bij "Nieuws" -Dorpsraad,

Om een goede gesprekspartner met de gemeente Echt-Susteren te zijn wordt door de initiatiefgroep o.l.v. Henk Kreutzer, Peter Koren, André Filott en Jo Bocken onder de bevolking van Dieteren de bereidheid gepeild om te komen tot oprichting van een Dorpsraad. Alle mensen van Dieteren worden hiertoe uitgenodigd om 21 maart a.s. hun mening kenbaar te maken. Bij voldoende draagvlak zal deze dorpsraad dan opgericht en bemenst dienen te worden, wat voor een kleine gemeenschap als Dieteren moeilijk doch niet onmogelijk is. Gezien het rijke verenigingsleven en de vele activiteiten die reeds vele jaren georganiseerd worden binnen het Dieterse ben ik hierin positief gestemd.

Het dorp Dieteren is een kerkdorp wat het verdient om zich naar de toekomst toe verder te ontwikkelen tot een vitaal en mooi stukje Limburg. Hieraan zou de Dorpsraad een stuk kunnen bijdragen door zich in te zetten middels het inventariseren van problemen en het vinden en aandragen van oplossingsrichtingen.
De gemeente zal veelal de gesprekspartner zijn om ideën of mogelijk concrete plannen te verwezenlijken.

Waar kan men aan denken:
 • Verkeer
 • Voorzieningen
 • Parkeerproblematiek
 • Omgeving
 • Veiligheid
 • Inwonerzorg

  Vele zaken zullen in samenhang met elkaar bekeken moeten worden zodanig dat de levenskwaliteit en sociale samenleving in het dorp minimaal in stand blijft en waar mogelijk verbetert.

  Zie ook: dorpsraad opgericht

  Webmaster info@deetere.nl