Donatie van opbrengst JBB beer.
Donatie voor Werkgroep Schatkamer 't Stift Susteren.

Susteren Vrijdag 15 mei eindigde de actie rond de tweede ronde van het Janse Bagge Bend Beer. Omdat tijdens de eerste ronde een groep fans misgreep bij de aankoop van het speciaal gebrouwen JBB-beer, dit keer in combinatie met een “éch Zösters beer”, heeft frontman Henk Steijvers alles op alles gezet om ook deze groep hun biertje te gunnen.


Frontman Henk Steijvers overhandigt onder het toeziend oog van de H. Amelberga de cheque aan Deken Lauvenberg.

Een vriendenclub die schuilgaat achter de klinkende naam “Amici Suestrae/Nocte abusi” heeft zich ook deze ronde niet onbetuigd gelaten en Steijvers onder de armen gegrepen en geholpen. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ook deze keer de opbrengst bestemd zou zijn voor een cultureel project binnen de Susterense gemeenschap.

Deze keer gaat er een bedrag van 465 Euro naar de Werkgroep Schatkamer 't Stift.
De leden van deze werkgroep zijn al geruime tijd bezig om fondsen te werven voor enerzijds de restauratie en conservering van de kunstschatten die onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van de Amelbergabasiliek en dus ook van Susteren.

De subsidies die de werkgroep wist en weet te vergaren zijn echter uitsluitend bedoeld voor restauratie c.q. conservering van de kunstobjecten. Om de collectie, waaronder o.a. het bijzondere Evangeliarium van Susteren, breder onder de aandacht te kunnen brengen is er een stille wens om ook in digitale informatie te gaan voorzien via een eigen website en andere social media. Ook daaraan zijn kosten verbonden en daarom dus deze bijdrage aan de werkgroep.

Frontman Henk Steijvers van de Janse Bagge Bend kon zich meteen vinden in deze keuze.
Immers JBB heeft Amelberga omarmd en bezongen, samen met de heel wat oudere jongeren van tegenwoordig. Misschien niet precies zoals de kerk het wellicht bedoelde. heeft. En of diezelfde jongeren, opgegroeid met de dialectteksten van de JBB allemaal beseften dat ze Amelberga van Susteren bezongen is nog maar de grote vraag. Eerlijk is eerlijk: onwetend kan men niet zondigen!
De in 1983 gemaakte cover van het nummer Cleopatra (Prince Buster) met als titel “Dans Amelberga” van E. Masthoff/H. Steijvers, is hoofdzakelijk instrumentaal nummer maar de tekst die luidkeels werd meegezongen laat niet aan duidelijkheid over: “Jas oet, sjoon oet, sjpiraal oet, leech oet, danse zolste potverdomme! Ein, twee, drie, veer..”

Wellicht een vorm van boetedoening? Maar wel met een knipoog!!Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl