Parochiecluster Susteren

Parochiecluster Susteren
ROEPINGEN-ZATERDAG & ZONDAG


Door: Cor Voorter
In het weekend van 16 en 17 april wordt bijzondere aandacht gevraagd voor roepingen. Tijdens de weekendmissen zullen, naar aller waarschijnlijkheid, ook priesterstudenten in de weekendmissen aanwezig zijn. Zij richten ook even het woord tot de kerkgangers.

Bij roeping gaat het om een appèl. Een appèl dat komt van God. Hij is het die roept. De roepstem van de Heer, het appèl dat wordt gedaan, kan ervaren worden in het luisteren naar woorden uit de Heilige Schrift, in de stilte van het hart, maar evenzeer in woorden van anderen of situaties in het leven van alle dag. Iedere roeping is daarbij uniek en onherhaalbaar.

Wie worden er geroepen?
Alle mensen worden geroepen, mannen en vrouwen, jong en oud, aanzienlijken en onaanzienlijken. Hiervan getuigt de Bijbel veelvuldig. In navolging van de vele Bijbelse getuigenissen, heeft God voor iedere mens een taak en een bestemming in dit leven. Wat dat betreft is iedere mens door God gewild en door Hem geliefd.

Wat is mijn roeping?
De vraag ‘wat is mijn roeping?’ zal door iedereen anders beantwoord worden. In het grote en bonte palet van roepingen wordt een aantal mensen geroepen tot werk in de Kerk, de zogenaamde kerkelijke roepingen. Het gaat hier om taken en functies in de Kerk die ten dienste staan aan de opbouw van de geloofsgemeenschap. We spreken hier concreet over het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.
In de parochies in Limburg vindt er in alle parochies een extra collecte voor de priesteropleiding plaats.

Voor algemene informatie:
Mail naar roepingen@bisdom-roermond.nl of kijk op www.bisdom-roermond.nl of neem contact op met de diocesane roepingenpastoraal via tel. 0475-386892 of g.dieteren@bisdom-roermond.nlWebmaster info@deetere.nl