Cultuurprijs Echt-Susteren
OPROEP: Wie verdient de Cultuurprijs 2016 Echt-Susteren?

Door Cor Voorter

Tot en met 1 november a.s. kunnen kandidaten worden voorgedragen voor de jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Echt-Susteren. Met deze prijs wil men personen, verenigingen, stichtingen, instellingen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het zonnetje zetten. De Klankbordgroep Cultuur roept langs deze weg de inwoners van de gemeente op kandidaten voor de Cultuurprijs 2016 voor te dragen. Wellicht kent u iemand in uw omgeving die zich onvermoeibaar blijft inzetten als persoon of als groep op gebied van cultuur. Het culturele vlak moet daarbij heel breed worden gezien. Het gaat over o.a. muziek, literatuur, theater, dans, beeldende kunst, architectuur, fotografie, cultuureducatie, folklore, geschiedbeoefening, erfgoed, archeologie, enz., zowel binnen professionele als amateurkunst.

De voordracht
Vindt u, dat een persoon, vereniging, stichting, instelling of organisatie deze prijs meer dan verdient, stuur dan uw voordracht naar Stichting Menswel, t.a.v. Cultuurcoach M. van der Vleuten, Châtelainplein 31, 6102 BB in Echt of per mail naar: cultuurcoach@menswel.nl Geef bij de voordracht duidelijk met redenen omkleed aan waarom deze kandidaat de cultuurprijs verdient. Criteria zijn o.a. het belang en de meerwaarde voor de gemeenschap, de originaliteit en vernieuwende initiatieven. Wees daarom zo volledig mogelijk en onderbouw uw argumenten. Voor alle duidelijkheid: men kan zichzelf niet voordragen. Graag per post de voordracht in een gesloten envelop met de vermelding “Vertrouwelijk/Cultuurprijs 2016”.

De cultuurprijs werd in 2014 ingesteld door het gemeentebestuur van Echt-Susteren. De eerste cultuurprijs in 2014 ging naar de vrijwilligers van het Museum van de Vrouw in Echt. Afgelopen jaar werd de Cultuurprijs 2015 toegekend aan beeldend kunstenaar Lei Hannen.

Een onafhankelijke selectiecommissie bespreekt de voorgedragen kandidaten. Deze commissie draagt tot slot een winnaar voor aan het gemeentebestuur. De uitreiking van de prijs door het gemeentebestuur, bestaande uit een oorkonde en een kunstwerk, zal medio januari 2017 plaatsvinden tijdens een bijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers uit het culturele veld worden uitgenodigd.

Uw voordracht zien we graag tegemoet vóór 1 november a.s.!

Cultuurprijs Echt-Susteren voor Piet Aben

Door Cor Voorter
Piet Aben uit Pey-Echt heeft zondag 15 januari jl. de Cultuurprijs 2016 van de gemeente Echt-Susteren ontvangen uit handen van wethouder Peter Pustjens. De prijs werd hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord.


Piet Aben ontvangt uit handen van wethouder Pustjens de cultuurpijs 2016.

Piet Aben uit Pey-Echt heeft zondag 15 januari jl. de Cultuurprijs 2016 van de gemeente Echt-Susteren ontvangen uit handen van wethouder Peter Pustjens. De prijs werd hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord.
Wethouder Pustjens roemde met name de veelzijdigheid van Aben en noemde “de cultuur het cement van de samenleving”. De uitreiking vond plaats in de hal van het gemeentehuis.

Een kleine greep uit de vele activiteiten waarbij Aben betrokken is of is geweest:
spelend lid van fanfare St. Joseph uit Pey, staflid Kreato, jurylid, spelend lid van het Reünieorkest Limburgse Jagers, programmamaker en presentator bij de Lokale Omroep Echt-Susteren, schrijver van 22 winnende sjlagers van de Aester Sjaelen Uul uit Pey, lid van de hoofdjury en streekjury van het Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer, lid van het Limburgs Kènjer Vastelaoves Leedjes Konkoer, lid en tot voor enkele jaren voorzitter van de Stichting 4 mei herdenking Echt-Susteren, lid van de Majorclub Susteren, lid van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid, lid en bestuurslid van Veldeke Krink Ech, mede-initiatiefnemer van declamatiewedstrijden in het dialect voor de jeugd in Echt en cursusleider bij de dialectcursus van Veldeke in Echt. Verder werkte Piet Aben mee aan diverse uitgaven en projecten zoals het boek Op het oorlogspad…, het Brónsgreun Beukske,’t Plat liktj oppe straot en Recepte oet de Käökelaaj en lesbrieven over volksculturele onderwerpen. Verder is hij lid van de Orgelkring Midden-Limburg, enz. enz. De lijst met activiteiten is veel uitgebreider dan men zou verwachten van de oud-onderwijzer en hoofd der school in Pey.

Jurywoordvoerder Paul Opgenort sprak de waardering uit voor het vele werk dat door Aben is gedaan voor de cultuur en cultuurbehoud binnen de gemeenschap. Naast het bronzen kunstwerk ’t Zwingelke, als symbool voor het aanjagen van de cultuur binnen de gemeente, ontving Aben de bijbehorende oorkonde.

Aben sprak in een kort dankwoord dat hij vereerd was met de prijs, maar meer nog dat hij zijn kennis op anderen kan en mag overdragen: “Een prijs krijgen voor je hobby’s dat is echt een eer”.Webmaster info@deetere.nl