Cultuurprijs Echt-Susteren
OPROEP: Wie verdient de Cultuurprijs 2015 Echt-Susteren?

Vorig jaar hebben de vrijwilligers van het Museum van de Vrouw de eerste Cultuurprijs Echt-Susteren gewonnen uit 8 genomineerden. Deze pijs is vorig jaar ingesteld door het gemeentebestuur van Echt-Susteren op voordracht van de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren om mensen of verenigingen die zich bijzonder verdienstelijk maken voor het culturele leven in de gemeente te waarderen.

U kunt opnieuw kandidaten voordragen voor de Cultuurprijs 2015.
U kent ze vast wel, de voorzitter van de muziekvereniging, de toneelregisseur, de onderzoeker in het archief, de dirigent van het kinderkoor, de organisatoren van popfestivals, de geschiedschrijvers. Zonder hun initiatieven, activiteiten en inzet zou het culturele leven in Echt-Susteren veel minder veelkleurig zijn. Daarmee maken zij het leven en wonen in onze gemeente plezierig en aangenaam, en vergroten de leefbaarheid.

Kent u iemand, een persoon, een vereniging of instelling die voor de Cultuurprijs in aanmerking komt? Onder cultuur verstaan we muziek, literatuur, theater, dans, beeldende kunst, architectuur, fotografie, cultuureducatie, folklore, geschiedbeoefening, erfgoed, archeologie, en zowel professionele als amateurkunst.
Stuur uw voordracht vóór 1 november met de omschrijving van uw argumenten naar de Cultuurcoach, Monique van der Vleuten, Stichting Menswel, Chatelainplein 31, 6102 BB Echt. Graag in gesloten envelop met de vermelding “Vertrouwelijk Cultuurprijs”. De uiteindelijke selectie zal worden gemaakt door een onafhankelijke commissie.
De uitreiking van de prijs (een oorkonde en een kunstwerk) zal in januari 2016 plaatsvinden tijdens een ceremonie, waarvoor vertegenwoordigers van het hele culturele veld worden uitgenodigd.Uitreiking Cultuurprijs Echt-Susteren 2015

Zondag 24 januari 2016 wordt om 14.00 uur in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt 55 in Echt de Cultuurprijs 2015 uitgereikt aan een persoon of organisatievoor hun werk of activiteiten die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het culturele leven in de gemeente Echt-Susteren. Wethouder Peter Pustjens zal de oorkonde en bijbehorende bronzen kunstwerk “ít Zwingelke” uitreiken.
De organisatie is op verzoek van de gemeenteraad in handen van de Klankbordgroep Cultuur in samenwerking met de BIND cultuurcoach. De Cultuurprijs Echt-Susteren werd in 2014 in het leven geroepen.

Na publieke oproepen zijn 7 voordrachten ontvangen, te weten: Stichting de Kunstkring Echt, Stichting Dr. Edith Stein, Vereniging Natuurvrienden - Susteren, Werkgroep Stadsgidsen - Echt, de heer Lei Hannen (o.a. KC61 en beeldend kunstenaar), de dames Jessie Wackers & Mariet Linssen (Jedie kinderkoor Dieteren), de heer en mevrouw Lambert & Mia Graus (behoud en restauratie oude kweekschool). Een onafhankelijke jury heeft de voordrachten beoordeeld op meerwaarde, belang voor de gemeenschap, innoverende impulsen, oorspronkelijkheid/originaliteit en mate waarin men reeds (eerder) werd beloond voor deze verdiensten. Een vertegenwoordiger van de jury zal de keuze toelichten. De uitreiking zal muzikaal worden omlijst door het Melodic Percussion Ensemble (Studio Slagmolen).

U wordt vanaf 13.30 uur welkom geheten door het gemeentebestuur en de Klankbordgroep Cultuur. Aansluitend start om 14.00 uur het programma i.v.m. de uitreiking van de Cultuurprijs Echt-Susteren.Uitreiking Cultuurprijs Echt-Susteren 2015

Cultuur is een bindend factor in onze samenleving
Lei Hannen ontvangt Cultuurprijs Echt-Susteren

door Cor Voorter
Wethouder Peter Pustjens reikte zondag 24 januari jl. de Cultuurprijs 2015 uit aan Lei Hannen uit Echt. De prijs bestaat uit een bronzen kunstwerk, genaamde ít Zwingelke en een oorkonde.


Wethouder Peter Pustjens reikt prijs uit aan Lei Hannen             Foto: Jan Valentijn

Een onafhankelijke jury had de haast ondankbare taak om uit de genomineerde kandidaten een keuze te maken. Door de jury worden opgestelde criteria en het “algemene” culturele belang, naast het belang voor de gemeenschap gelegd. De verdiensten van Hannen zijn door de jury gewogen en na overleg is zij unaniem tot deze voordracht gekomen. Namens de jury benadrukte drs. Jos Lemmen dat de andere genomineerden absoluut niet te licht zijn bevonden en dat de beslissing om te komen tot deze voordracht is genomen na rijp beraad. Voorzitter Ad Gijzels van de Klankbordgroep gaf aan dat de cultuurprijs een initiatief is van het gemeentebestuur en de Klankbordgroep Cultuur, die dit jaar voor de tweede keer werd uitgereikt. Verder wees Gijzels op het belang dat aandacht voor de cultuur ten goede komt aan mens en samenleving, zoals de laatste tijd duidelijk wordt gemaakt in tal van wetenschappelijke publicaties. De muzikale omlijsting van de uitreiking was in handen van Melodic Percussion Ensemble van Studio Slagmolen.
Leuke wetenswaardigheid: het kunstwerk dat aan de jaarlijkse cultuurprijs is verbonden, is ontworpen en gemaakt door Lei Hannen zelf!Webmaster info@deetere.nl