Dringend collectanten voor het Nationaal Epilepsiefonds gezocht.

Van maandag 4 juni tm zaterdag 9 juni 2012 vindt de jaarlijkse collecte voor het Nationaal Epilepsiefonds plaats.
Door onvoorziene omstandigheden zijn we dringend op zoek naar 2 nieuwe collectanten voor de collecte in Dieteren.
Samen met 4 andere collectanten bent u éénmaal per jaar ongeveer 2 uur bezig om in Dieteren te collecteren voor dit goede doel.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de coördinator Epilepsiecollecte in Dieteren, Ricky Penders, Kerkstraat 88, 046-4491552.

Resultaat collecte
Opbrengst collecte Nationaal Epilepsie Fonds in Dieteren: € 191,27

In de week van 4 juni t/m 9 juni 2012 heeft de collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds plaats gevonden.
De collecte heeft in Dieteren € 191,27 opgebracht. Hartelijk dank aan collectanten en gulle gevers.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl