ClubKas campagne Rabobank

Bericht van Rabobank Westelijke Mijnstreek.

1e Rabobank Clubkas Campagne groot succes.

Van 11 tot en met 22 april 2012 organiseerde Rabobank Westelijke Mijnstreek voor de eerste keer de Rabobank Clubkas Campagne. Een groot succes, want 6.286 leden van de bank, brachten in totaal 29.639 stemmen uit op hun favoriete clubs. In totaal is € 150.000 te vergeven en dit betekent dat elke stem € 5,06 waard is. Ruim 470 verenigingen deden mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. “De enthousiaste deelname van het overgrote deel van recreatieve verenigingen en stichtingen en de hoeveelheid uitgebrachte stemmingen bevestigt dat onze leden zeer betrokken zijn bij de lokale samenleving”, volgens Jacques van der Linden, algemeen directeur Rabobank Westelijke Mijnstreek. “Voor ons reden genoeg om de Rabobank Clubkas Campagne volgend jaar te herhalen.”

In de afgelopen weken is door alle deelnemende verenigingen veel aandacht besteed aan het werven van stemmen voor hun vereniging. Overal doken leuke en ludieke acties op om de achterban te bewegen te stemmen en zo de clubkas te spekken. Daarbij was er wel een maar: alleen leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen stemmen. Klant zijn alleen, telt niet. Leden hebben een streepje voor (zie kader). Klanten moesten voor 1 januari 2012 lid zijn om te mogen stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne van dit jaar. Elk Rabobanklid mocht 5 stemmen uitbrengen, maar hoogstens 2 op een en dezelfde vereniging. Zo is een verdeling van de stemmen automatisch gewaarborgd.

De uitslag is in de loop van de week ook te vinden op www.rabobankwestelijkemijnstreek.nl/clubkas onder het tabblad ‘Uitslag’.
Voor de verenigingen in Dieteren heeft het ook goed uitgepakt, vooral fanfare Eendracht, Jonk Vleisj en schutterij St. Stephanus behaalden veel stemmen nl. respectievelijk 202, 109 en 96.

Coöperatieve Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden.
De Rabobank is een coöperatie en kent dan ook geen aandeelhouders. Daarentegen heeft de Rabobank wel leden. Uit die leden is een ledenraad gekozen die invloed heeft op het beleid van de lokale Rabobank. Leden kunnen rekenen op voordelen en aanbiedingen. En ze mogen stemmen op verenigingen en stichtingen in de Rabobank Clubkas Campagne om hiermee een gedeelte van het coöperatief dividend van de bank te verdelen.

Webmaster info@deetere.nl