Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,


CDjA LUIDT NOODKLOK:
‘OOK DIETEREN HEEFT BESTAANSRECHT’


Brief van CDjA aan B&W Echt-Susteren:

Na het verdwijnen van het filiaal van de Rabobank enkele jaren geleden kent het kerkdorp Dieteren in de gemeente Echt-Susteren nog maar twee maatschappelijke en sociale voorzieningen. Gemeenschapshuis ‘De Koppel’ met inpandig de enige café die Dieteren nog telt en basisschool ‘St. Cornelius’. Als het zo doorgaat zullen ook deze voorzieningen spoedig verdwijnen.

Bevolkingsopbouw van Dieteren anno 2008 per leeftijdscategorie.

Het grootste probleem is de vergrijzing, Dieteren telt veruit de meeste inwoners in de groepen 40-50 en 50-60 jaar. Logisch gevolg hiervan: de aanwas van nieuwe dorpelingen stagneert. En minder kinderen betekent minder leerlingen voor peuterspeelzaal en basisschool. De oplossing ligt ogenschijnlijk voor de hand: Dieteren heeft dringend behoefte aan meer (starters)woningen. Locatie: gebied Koppelweide. Hoe simpel geformuleerd in theorie, de praktijk blijkt toch echt anders. Reeds 25 jaar is de verkiezingsbelofte gedaan dat er werk zou worden gemaakt van woningbouw. Het resultaat is bedroevend. Het gevolg eveneens: zolang er geen nieuwe woningen bijkomen, geen nieuwe inwoners, geen nieuwe kinderen en uiteindelijk geen maatschappelijke voorzieningen. Dat het ook anders kan blijkt in de omringende kernen Nieuwstadt en Koningsbosch waar wel de huizen als paddestoelen uit de grond schieten, vanwaar deze onevenredige bevoordeling? Laat Dieteren geen spookdorp worden!

Een punt van aandacht eveneens voor het centrum van het verenigingsleven in Dieteren: gemeenschapshuis ‘De Koppel’. Ondanks het beperkte inwonertal van het kerkdorp kent Dieteren een zeer rijk en intensief verenigingsleven. Al deze verenigingen maken gebruik van het gemeenschapshuis, voor feesten, vergaderingen en wat dies meer zij. Toch maakt het college van B&W van Echt-Susteren geen enkele aanstalte om ook maar überhaupt een ander toekomstbeeld dan sluiting van het gemeenschapshuis aan Dieteren te geven. Terwijl het electoraal sterke Echt wel aanspraak kan maken op een geheel nieuwe zaal, is het voor het onbeduidende Dieteren, politiek natuurlijk niet interessant om daar een ‘gemeenschapshuisje’ in stand te laten, aldus de dienstdoende wethouder tijdens een commissievergadering. Om maar te zwijgen over het volstrekte verkeerde beeld dat blijkbaar heerst over de ambtelijke burelen dat een maatschappelijke voorziening dient te renderen.

Een andere paradepaardje van menige politieke partij en het college van B&W is de ontwikkeling van dorpsontwikkelingsplannen, de zogenaamde DOP’s. Gemakshalve is Dieteren weer vergeten. Blijkbaar is Dieteren door zijn ontwikkelingsmogelijkheden heen, het tegendeel is echter waar!

Tot slot een ander schrijnend punt dat de aandacht verdient. De verkeerssituatie in Dieteren is ronduit erbarmelijk. Tijdens de afgelopen afsluiting van de Maaseikerweg, mocht in Dieteren zelfs de eerste file genoteerd worden. Ander gevolg is dat de toch al in slechte staat verkerende buitenwegen nu helemaal de vernieling in zijn gereden. Vorig jaar is in dit kader de verkeerssituatie aangaande De Lange Akkersweg op de agenda geplaatst. De belofte werd gedaan dat de weg zou worden voorzien van een fietspad en voor de rest een opknapbeurt zou krijgen. Maar de beloftes van het college van B&W zijn, zoals we al langer al wisten en nu weer bevestigd zien, niet meer dan een lege huls. Op de agenda is niks meer te vinden over een mogelijk fietspad. Daarmee geconfronteerd op een commissievergadering verklaarde de dienstdoende wethouder: ‘Dat Dieteren maar niet moest zeuren, we sluiten dat weggetje wel af.’ Als de Dieterse schoolgaande jeugd al niet betrokken raakt bij een verkeersongeval op deze gevaarlijke weg, vallen ze wel ten prooi aan de gevaarlijk situatie die ontstaat als er geen auto’s meer door De Doort rijden. Nee, we gaan de vergrijzing nog een handje helpen!Webmaster info@deetere.nl