Buurtapp.
Nieuwe Buurtapp groep in Dieteren.

Sinds 2017 is er in Dieteren een Buurtpreventieapp actief waarbij aangesloten bewoners zich onderling op de hoogte kunnen brengen en houden met betrekking tot (on-)veilige situaties in de leefomgeving. In principe betreft het zaken waarbij (bijna) de politie ingeschakeld zou worden en welke ook van belang kunnen zijn voor meerdere bewoners. Als voorbeeld kunnen we noemen dat personen zich verdacht gedragen waarbij het vermoeden bestaat dat deze personen mogelijk een delict willen plegen zoals insluiping of inbraak.
Omdat er ook zaken binnen deze groep gedeeld werden die niet echt hier thuishoren maar toch van belang kunnen zijn voor veel inwoners is er nu de Buurtapp Deetere algemeen aangemaakt bestemd voor meer algemene zaken.
Wie zich hiervoor nog niet heeft aangemeld kan zich eenvoudig aanmelden door zijn mobiele nummer door te geven via info@deetere.com onder vermelding van “Aanmelden Buurtapp Deetere algemeen”.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl