Woningbouw
Burgtbouw start met werkzaamheden nieuwbouw 6 levensloopbestendige woningen.

Brief van Burgtbouw aan bewoners in nabije omgeving van de Vleutstraat in Dieteren
Datum:
Kenmerk:
Behandeld door:
Onderwerp:
16-01-2018
6806 - Vleutstraat - 6 woningen Dieteren
T.Berben
Start werkzaamheden nieuwbouw 6 levensloopbestendige woningen

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief willen wij u graag informeren over start bouw van 6 levensloopbestendige woningen. Wij zijn voornemens om week 5 te gaan starten met de infra werkzaamheden, aansluitend daarop gaan we verder met de bouwwerkzaamheden.

Naar verwachting worden de woningen in het 4e kwartaal van 2018 opgeleverd. Mocht dit om welke reden dan ook afwijken, zullen wij u t.z.t. hierover informeren. Er wordt tijdens werkdagen gewerkt tussen 07.00-17.00 uur. Bij uitzonderingen is het mogelijk dat we van deze tijden afwijken.

De bouwwerkzaamheden kunnen mogelijk overlast geven voor omwonenden. Wij proberen de overlast echter zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen kunt u ons bereiken op de volgende contactgegevens, vermeld daar a.u.b. ons kenmerk bij.

Bouwplaats:
Uitvoerder: Maarten van Lier
Te bereiken op de bouwplaats

Kantoor:
Projectleider: Twan Bukkems
Hendrik Mesdagstraat 6
5753 DA Deurne
Telnr.: 0493-315050
Mail: twanbukkems@burgtbouw.nl

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Twan Bukkems-projectleider
Toon Berben-werkvoorbereider
Webmaster info@deetere.nl