Nieuwsfeiten Dieteren

Welkom bij "Nieuws" -verdwijning borden,

Deze stille getuigen bleven achter op de plaats delict In oktober 2006 zijn er diverse borden verdwenen langs Dieterse wegen. Het betreft hier verkeersborden en plaatsnaamborden. Waar deze borden zijn gebleven is vooralsnog onduidelijk, waarschijnlijk zijn ze door een al te fanatieke verzamelaar meegenomen.
Wat achterbleef zijn de kale stalen pijpen die de plaats aanduiden waar voorheen duidelijkheid werd gegeven over de geldende verkeersregel of dat men Deetere in- danwel uitging.


Zo was de toestand voor de diefstal De borden zijn niet zo zwaar dat je aan metaaldiefstal zou moeten denken, als ze al van metaal zouden zijn. De nieuwe plaatsnaamborden stonden er nog geen jaar. Als u weet waar deze borden zijn geef dit dan even door.
De Gemeente zal er hoe dan ook voor zorgdragen dat de borden herplaatst worden. Het ligt in de planning dat dit zal gebeuren vanaf december 2006.
Webmaster info@deetere.nl