Verkeersborden

Verkeersborden weggehaald/geplaatst.
Op donderdagmorgen 18 maart 2021 zijn enkele verkeersborden op de Kampstraat nabij het kruispunt met de Meester Ramakersstraat weggehaald. Deze borden gaven een rijbaanversmalling aan en een verplichte rijrichting(rechtdoor). Afgelopen jaar maakte de gemeente bekend dat uit een verkeersdeskundig onderzoek is gebleken dat 565 verkeersborden volgens de wetgeving overbodig zijn en weggehaald gaan worden. Desgevraagd geeft de gemeente de volgende verklaring over het weghalen van deze borden. “De specifieke borden gaven een wegversmalling en een verplichte rijrichting voor alle verkeer aan. Van een echte wegversmalling is nauwelijks sprake op dit punt. Daarnaast zijn bij de eerstvolgende zijweg de fysieke paaltjes duidelijk zichtbaar. Ook kunnen en mogen (brom)fietsers er gewoon in. Dit maakt al deze 4 borden in dit geval overbodig.Bord Kampstraat bij kruising met Meester Ramakersstraat (18 maart 2021).


Borden Kampstraat bij kruising met Meester Ramakersstraat weggehaald (18 maart 2021).


Op donderdagmiddag 18 maart 2021 zijn enkele nieuwe verkeersborden geplaatst op het Paereplein in Dieteren. Deze dienen voor het vrijhouden van 6 parkeerplaatsen ten behoeve van de friteskraam die hier elke dinsdag staat. Het parkeerverbod geld elke dinsdag van 11:30 uur tot 21:00 uur.


Borden Paereplein (18 maart 2021).


Detail van bord (18 maart 2021).


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl