Bonje met carnaval.!

Welkom bij "Nieuws" - carnaval,

Bron: DAGBLAD DE LIMBURGER Regio Sittard-Geleen maandag 26 februari 2007 pagina 9

Bonje rond
carnaval in
Dieteren

Dieteren
Door Emil Visser

Het carnavalsfeest in Dieteren is uitgelopen op een hoogoplopend conflict binnen de carnavalsvereniging 'De Lollige Buk'.
Enkele leden van de Raad van elf hebben zich mateloos gestoord aan het mogelijke wangedrag van prins Rob de Tweede tijdens de feestelijke dagen. Bestuursleden van de club spreken dat tegen. Ze bevestigen dat er onenigheid is, maar schuiven de schuld daarvan in de schoenen van enkele leden van de Raad van elf.
Volgens een lid van de Raad van elf -die niet met naam in de krant wil- heeft de prins met carnaval met zijn scepter en ambtsketen gegooid. „Tegen alle regels van de Bond van Carnaval in Limburg in, wilde Rob buiten het seizoen in vol ornaat aan een optocht in België meedoen. Dat kan natuurlijk niet. Een aantal leden van de raad probeerde hem dit uit het hoofd te praten. Maar daarop werd de prins boos en gooide hij zijn scepter en ambtsketen weg en brak hij zijn veren doormidden. Een ernstig vergrijp." Daarnaast zou Rob -afkomstig uit Arnhem en daarom 'de Hollander' genoemd- zich kwetsend hebben uitgelaten in een feestzaal op carnavalsdinsdag. „In Dieteren zijn we de prins beu", stelt het lid. Voorzitter van de Raad van elf en erepresident Naad Schoenmakers ontkent de aantijgingen: „Het is absoluut niet waar dat de prins zich heeft misdragen. Rob is zelf slachtoffer van pesterijen en hij is door bepaalde mensen uit de raad uitgelokt. Daardoor zijn er vervelende dingen gebeurd." Wat er precies is voorgevallen, laat Schoenmakers in het midden. „Maar de scepter en het ambtsketen heeft hij niet weggegooid. Die heeft hij hard op tafel gelegd." Ook prins Rob zegt dat de verhalen totaal niet kloppen: „Ik heb het feest zeker niet verziekt. Ik ga toch geen duizenden euro's uitgeven aan kleding, etentjes en het versieren van mij huis, om vervolgens de boel te verpesten. Ik zweer dat ik de scepter niet heb gegooid. Ik heb respect voor dat ding. Hooguit heb ik het wat hard op tafel gelegd."
Volgens de prins zijn de problemen begonnen toen hij zich neutraal opstelde nadat de jeugdprins bekend werd. „Dat is de zoon van de voorzitter, terwijl andere raadsleden hun eigen zoon op het oog hadden. Sindsdien word ik geboycot."
Bestuurslid Thei Schlangen is minder genuanceerd over het incident. „Het is niet meer normaal hoe sommige leden van de raad zich hebben misdragen. Ik heb dit in dertig jaar ervaring in het bestuur nog nooit meegemaakt. Een groepje van zes raadsleden lokte de prins uit." Het motief van de pesters is voor Schlangen overduidelijk. „Die zes personen zijn allemaal verbonden met de schutterij in het dorp. Zij willen de boel overnemen en anderen wegpesten." „Ze hebben Rob nooit gemogen", beweert adjudant Jack Heylighen. „Ik snap niet waarom ze het doen; Ik heb mijn functie carnavalszondag neergelegd omdat de situatie niet meer te houden was. Carnaval zou een verbroederingsfeest moeten zijn. Maar ze blijven doorgaan met treiteren. Ik vraag me af of Dieteren volgend jaar wel een prins kan vinden."

Vervolgens verscheen een dag later in eerder genoemde krant in de rubriek "De Peilstok":
Bron: DAGBLAD DE LIMBURGER Regio Sittard-Geleen maandag 27 februari 2007 pagina 11

DE PEILSTOK
Dieterens dolle dagen

Wat vindt Dieteren van de ruzie bij de Lollige Buk, de lokale carnavalsvereniging?

Jacques Gigase van de Bond voor Carnaval in Limburg, BCL:
„De BCL heeft verschillende voorschriften en regels. Maar het verschijnen in vol ornaat bij andere optochten buiten het carnavalsseizoen, gebeurt gewoon niet. Dat is overigens geen vastgelegde regel, maar meer een 'gentlemens agreement'. Het seizoen is afgelopen op Aswoensdag. Wij willen zeker bemiddelen in het Dieterense conflict als daar om gevraagd wordt. Dat doen we wel vaker. Dan gaan we een rondetafelgesprek aan. Maar hopelijk komt het niet zover. Er moet vrede zijn."

Jean Meijntz, carnavalskenner:
„Het is geen probleem om in vol ornaat mee te lopen in een Belgische optocht. Dat gebeurt zo vaak, wanneer een prins wordt uitgenodigd. Onenigheid in een carnavalsvereniging zoals nu in Dieteren heb ik nog nooit meegemaakt. Normaal is er ook niet snel ruzie tussen de raad en een prins. Die prins wordt immers gekozen door de raad. In dorpjes wordt het ieder jaar lastiger om een prins te vinden, waardoor je soms misschien met één kandidaat te zitten die niet goed in de groep past. Het weggooien of -leggen van de ambtsketen en scepter en het breken van de veren zijn ernstige voorvallen. Daarmee geef je je functie op."

Henk Penders, beheerder van de website www.deetere.nl:
„Overal kan natuurlijk wel eens mot zijn. Dat is gauw gebeurd. Het is maar een kleine gemeenschap met 827 inwoners en van elke club of vereniging is er maar één. Hierdoor is het extra vervelend als ergens onenigheid ontstaat. Je kan niet naar een andere vereniging overstappen. Het is dus van groot belang dat alles wordt uitgepraat. Het zou zonde zijn als de carnavalsvereniging hierdoor ter ziele zou gaan."

Peter Koren, inwoner:
„Ik heb erg weinig van de ruzie meegekregen, dus kan ik er niet veel over zeggen. Maar zover als mijn informatie strekt, lijkt het mij puur een interne kwestie. In Dieteren heerst wel een bloeiend verenigingsleven en de leden van de carnavalsclub zijn ook volwassen en dynamisch genoeg om dit voorval netjes uit te praten."

Har Verheggen, inwoner:
„Ik denk dat het allemaal een storm in een glas water is. De carnavalsvereniging is maar een kleine club, dus veel invloed op het dorp heeft het niet. Het houdt me dan ook amper bezig. Het zal niet leiden tot een tweespalt in het dorp, denk ik. Aan de optocht heb ik overigens niks van de trammelant gemerkt, die zag er prima uit. Het zou allemaal pijnlijker zijn geweest wanneer dit onder de leden van de schutterij of fanfare had plaatsgevonden. Dat zijn veel grotere verenigingen, met veel aanhang."

Daarop verscheen in dezelfde krant volgend artikel:
Bron: DAGBLAD DE LIMBURGER Regio Sittard-Geleen maandag 1 maart 2007 pagina 11

Dieteren nog niet klaar met carnavalsrel

Dieteren
Van onze verslaggever

De Dieterse carnavalsvereniging De Lollige Buk is nog niet klaar met de problemen die zich hebben voorgedaan tijdens de carnavalsdagen in het dorp.
Tijdens een bestuursvergadering dinsdagavond ging het volgens het ene bestuurslid 'hard tegen hard', terwijl een andere aanwezige zei dat er 'geen harde woorden' waren gevallen. Wat vaststaat is dat de meningen over de schuldvraag rond de 'misdragingen' van Prins Rob II nog steeds verdeeld zijn.
Volgende week belegt De Lollige Buk een ledenvergadering en dan wordt het carnavalsfeest geëvalueerd.


Webmaster info@deetere.nl