Illegale bomenkap
Dieteren

Welkom bij "Nieuws" -bomenkap,

Illegale bomenkap Dieteren, deze kop prijkte boven onderstaand artikel van Dagblad de Limburger van vrijdag 21 juli 2006 op pagina 11 editie Sittard-Geleen.


Dieteren
Door André Leblanc

Containerbediijf De Boer in Dieteren heeft een bomen-wal aan de zuidzijde van het bedrijfsterrein illegaal gekapt. De gemeente Echt-Susteren heeft de kwestie in onderzoek en overweegt strafrechtelijke stappen.
De kwestie is aangezwengeld door het Groene Taille Comité, een plaatselijke natuur- en milieuclub. Die heeft op enige moment geconstateerd dat de bomenwal is gerooid. Het zou gaan om een bomenwal van honderd meter lang, bestaande uit volgroeide exemplaren van de eik, de es, de kastanje en de wilde kers. De bomenwal onttrok de opgestapelde zeecontainers op het bedrijfsterrein aan het oog. Het Groene Taille Comité beijvert zich al enige tijd voor een betere inpassing van het containerbedrijf in de omgeving en vindt de illegale kap ook om die reden een ernstige zaak.

Kijk op containerpark vanuit Baakhoven richting Dieteren
Kijk op containerpark vanuit Baakhoven richting Dieteren. Foto genomen 21 juli 2006.

Directeur H. de Boer van het gelijknamige bedrijf vindt de ophef over de bomenkap overdreven. Volgens De Boer ging het ook niet om eik, es, kastanje en wilde kers, maar om populieren. En die zouden ook nog eens helemaal scheef gegroeid zijn en zijn gaan overhangen. Bovendien zou een bomendokter tot het oordeel zijn gekomen dat de bomen niet te redden waren omdat ze van binnen helemaal rot waren. De gemeente bevestigt dat voor de kap geen vergunning is aangevraagd. Dat betekent dat er hoe dan ook sprake is van illegale kap. Momenteel loopt een onderzoek van de gemeente naar de exacte omvang van de illegale kap. Als dat onderzoek is afgerond, wil de gemeente strafrechtelijke stappen zetten. Waarschijnlijk zal dat neerkomen op aangifte van illegale kap. Tevens moet herplant plaatsvinden.
Het Groene Taille Comité laat bij voorbaat weten geen genoegen te nemen met jonge aanplant. Om de horizonvervuiling door de containers enigszins te camoufleren wil het comité dat grote bomen terugkomen. De Boer Containertraiding kwam eerder in opspraak vanwege vermeende illegale stort in een waterplas op het bedrijventerrein. In de plas zouden beschermde diersoorten zitten, zoals de kamsalamander en de poelkikker. De Boer heeft een milieuvergunning om de plas dicht te storten, maar als er beschermde diersoorten zitten, moet ook ontheffing van de Flora- en Faunawet worden aangevraagd. En dat is niet gebeurd. Directeur De Boer ontkent dat sprake is van het storten in de waterplas. Hij kwalificeert de grondverzetwerkzaamheden als het opschonen en bouwrijp maken van het terrein. Bovendien zitten volgens de directeur helemaal geen beschermde dieren in de poel. De Algemene Inspectiedienst (AID) kwam ook tot die conclusie bij een recente controle op het terrein. Maar een deskundige van het waterschap Roer en Overmaas stelde daar tegenover dat het juist zeer aannemelijk is dat hier kamsalamanders zitten. De AID heeft het bedrijf nu wel verplicht door een erkend bureau te laten onderzoeken of beschermde diersoorten in de plas zitten.


Webmaster info@deetere.nl