Brunch onger oze Kirktore

Op zondag 15 september organiseerde het kerkbestuur een “Brunch onger oze Kirktore ”. Deze activiteit maakt deel uit van diverse acties ten behoeve van de financiering van de renovatie van de kerktoren vanwege grote scheuren.
Het bleek een geslaagde dag gezien de overweldigende belangstelling en medewerking van vele (oud-)Dieterdernaren. Er waren ongeveer 200 mensen, jong en oud aanwezig die zich allen goed vermaakten onder genot van een hapje, drankje waarbij de Autarky Bress Band zorgde voor levende muziek. Secretaris van het kerkbestuur, Paul Wouters, lichtte de herstelwerkzaamheden kort toe en gaf aan dat naast de toegezegde subsidiebedragen van Gemeente, Provincie en Bisdom en de eigen bijdrage van het kerkbestuur nog een tekort is van 20.000 Euro die men met de diverse acties tracht in te zamelen.


Informatiebord mbt aanstaande onderhoud kerktoren


Opening van de brunch door kerkbestuur


Een goed gevulde tent


Gezellige drukte


De financiële thermometer hopenlijk zal deze snel stijgen

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl