Leeftijdsopbouw Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,

Het binnen de gemeente Echt-Susteren gelegen dorp Dieteren had per 1 januari 2007 in totaal 827 inwoners. Hieronder een grafisch overzicht per leeftijdsklasse van 10 jaar uitgesplitst naar man en vrouw.

Leeftijdsopbouw Dieteren per 1 januari 2007 uitgesplitst naar geslacht per 10 jaar.

Wat opvalt is het lage aantal jongeren tot 40 jaar, alleen de groep 10 tot en met 19 jaar lijkt zich positief te verhouden. Echter om ook in de toekomst Dieteren leefbaar te houden en de verenigingen in stand te houden zal de groep jongeren in absolute zin moeten toenemen. Om dit te realiseren kan gedacht worden aan uitbreiding woningen maar ook de arbeidsmarkt zal voldoende perspectiefvol dienen te zijn.

In vergelijking met andere Historische volkstellingen Dieteren:
JaarMannenVrouwenTotaal
1899269220489
1930308267575
1947313307620
2007411416827


Webmaster info@deetere.nl