AED


Bestuursverjonging Hart voor Echt-Susteren

Door Cor Voorter
Echt-Susteren Ruim 10 jaar is de stichting Hart voor Echt-Susteren gemeentebreed actief om binnen Echt-Susteren zo veel mogelijk AED-apparaten te plaatsen, om zo de overlevingskansen van mensen die te maken krijgen met een plotselinge hartstilstand, te vergroten.

Een AED is een computergestuurd apparaat dat de persoon met een plotselinge hartstilstand een shock kan toedienen. Hoe sneller de shock wordt toegediend, hoe meer overlevingskans er ontstaat. De apparaten zijn in een (licht) afgesloten kastje in de openbare ruimte geplaatst worden. Met behulp van een uitgekiend bereikbaarheidssysteem zijn opgeleide vrijwilligers na een melding snel ter plaatse om hulp te kunnen verlenen. De Stichting is een samenwerking van de EHBO Verenigingen in de gemeente Echt-Susteren: EHBO Vereniging Roosteren / EHBO Vereniging Susteren / EHBO Vereniging Pey-Echt / EHBO Vereniging Maria Hoop en EHBO Vereniging Koningsbosch.

Voorzitter Ed Montforts is een man van weinig woorden: “We zijn een stichting die binnen de gemeente Echt-Susteren een netwerk van vrijwilligers én AED-apparaten mag en kan beheren, om mensen met een plotselinge hartstilstand een overlevingskans te kunnen bieden. Niet meer en niet minder. In samenwerking met de EHBO-verenigingen kunnen wij de vrijwilligers binnen ons netwerk opleiden en herhalingscursussen aanbieden om de apparaten te kunnen bedienen”.

Net zó belangrijk vindt Montforts het echter van groot belang dat op tijd het stokje kan worden overgedragen aan jongere mensen binnen de gemeenschap. Daarom begonnen hij en zijn medebestuursleden te kijken om naar nieuwe bestuurders voor Hart voor Echt-Susteren.

Enkele weken geleden kreeg de nieuwe bestuurssamenstelling zijn beslag door het toetreden van Lars van Ool uit Pey en Perry Muijsers uit Susteren tot de stichting.


Het bestuur van Hart voor Echt-Susteren.
Van links naar rechts: Perry Muijsers, Ed Montforts, Theo Zillekens, Pierre Brouwers, Mia Bremmers, Lars van Ool

“Hart voor Echt-Susteren wordt gedragen door mensen die als vrijwilliger oproepbaar zijn bij een plotselinge hartstilstand en we het beheer van de AED-apparaten kunnen regelen door de subsidies en donatie”, aldus Montforts.

Enige zorgen heeft hij wel. “Veel mensen hebben een soort van koudwatervrees om een AED-apparaat te gebruiken als de hulpverleners of vrijwilligers nog niet ter plaatse zijn.
Dat is nergens voor nodig. De gebruiksaanwijzingen zijn duidelijk en anders zal een centralist van het alarmnummer 112 telefonisch de handelingen begeleiden. Elke seconde telt en vergroot de overlevingskans.”

Een campagne om als het nodig is het AED-apparaat te gebruiken start binnenkort in Echt-Susteren. Daarover binnenkort meer.
Webmaster info@deetere.nl