Werkzaamheden Dieteren op de schop


Werkzaamheden Dieteren op de schop naderen voltooiing!
De komende weken zijn de laatste asfalteringswerkzaamheden en bestratingswerkzaamheden gepland. Daarna zal Dieteren weer beter bereikbaar zijn en zal de overlast zoals we tijdens de werkzaamheden gekend hebben voorbij zijn.

Welke werkzaamheden staan er gepland:
Allereerst moeten de eerste lagen van het asfalt worden aangebracht op het stuk Kerkstraat vanaf verkeersregelinstallatie aan de Maaseikerweg tot aan het Paereplein. In verband met deze asfalterings en bestratingswerkzaamheden van de rijweg is vanaf maandag 09-07-18 in- en uitrijden van de Kerkstraat vanaf de verkeerslichten ook voor de aanwonenden niet meer mogelijk.
Bewoners van de Pater van Heldenstraat en dit stuk Kerkstraat kunnen zoals voorheen gebruik maken van de parkeerplaats bij Smile Plastics.
Vanaf woensdag 18-07-18 is in- en uitrijden vanaf de verkeerslichten weer mogelijk.

Vervolgens.
Woensdag 11-07-18 wordt de laatste laag asfalt aangebracht in de volledige Vleutstraat en Zilstraat ter hoogte van 53 tm 57. In en uitrijden van deze straten is deze dag niet mogelijk van 07.30 tot circa 16.15 uur. Auto’s geparkeerd op de inritten kunnen blijven staan, auto’s geparkeerd langs de rijweg graag elders parkeren. (Kampstraat, Mgr Lijnenstraat, Kerkstraat, parkeerplaats Louerstraat)
Maandag 16-07-17 wordt de laatste laag asfalt aangebracht in volgorde restant Zilstraat, Echterstraat en Kerkstraat. In en uitrijden van deze straten is deze dag niet mogelijk vanaf circa 06.00 uur tot 16.15 uur. Auto’s geparkeerd op de inritten kunnen blijven staan, auto’s geparkeerd langs de rijweg graag elders parkeren. (Vleutstraat, Kampstraat, Mgr Lijnenstraat, parkeerplaats Louerstraat)
Dieteren uitrijden is mogelijk via Vleutstraat-Kerkstraat-Roosterweg.
Dieteren inrijden is mogelijk vanuit Echt via Doorderweg-Bosweg
Om een goede bereikbaarheid te handhaven wordt verzocht van deze voorkeursvariant gebruik te maken.

BELANGRIJK
Voor het daadwerkelijke asfalteren wordt er op de rijweg een kleeflaag van teer aangebracht. Het betreden hiervan is op eigen risico, de kleeflaag geeft namenlijk vlekken die zeer moeilijk te verwijderen zijn.

Ofschoon deze werkzaamheden overlast voor u met zich meebrengen, vertrouwen wij op uw medewerking.


Webmaster info@deetere.nl