Gezond Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - gezondheid,

Defibrilatie apparatuur in Dieteren?


Op de site van de Stichting Hart voor Echt-Susteren staat een overzicht waar een difribillatie apparaat of kortweg AED genoemd zich bevindt. Wat opvalt is dat in Dieteren nog geen apparaat is geplaatst. Navraag bij de stichting bevestigde dit, men is dit echter wel van plan.
Logo AED apparaatIn Dieteren komt ook een of meer AED apparaten te hangen.
Waarom is dat dan nog niet gebeurd.?
Een van de problemen waar we tegen aanlopen is dat iedereen een AED apparaat in de buurt wil hebben maar niet aan zijn huis.
Zijn er wel al mensen in Dieteren opgeleid om dit apparaat te kunnen bedienen.?
In Dieteren zijn verschillende personen al opgeleidt tot AED bediener vanuit de EHBO Susteren, zijn dat b. v. Harry Omloo, John Rutten en Col Schulpen. Vanuit de EHBO Roosteren zijn dat b.v. Jo Bisschops en Eric Bocken.
Hoe verloopt het traject tussen hulpaanvraag en toepassing van dit apparaat.?
We zijn momenteel met de gemeente bezig, dat de gemeente zich aanmeld bij het alarm systeem van de meldkamer Noord zodat het burgerhulp programma ook in de gemeente actief wordt. Bij dit burgerhulp programma is het de bedoeling dat aed bedieners zich aanmelden bij de meldkamer via mobiele telefoon. Zodra er bij de meldkamer een melding komt met hart problemen gaat er een gsm bericht uit naar 5 personen rond de plaats van melding voor eerste hulp en gaat er een 2de gsm bericht uit naar 5 personen die rond een aed apparaat wonen voor het bezorgen naar de plaats van melding. Dit om de tijd dat de ambulance nodig heeft te overbruggen, daar de eerste 6 minuten levens reddend kunnen zijn.

Keten om zoveel mogelijk levens te redden

Het is dus zaak dat er veel vrijwilligers zijn die dit apparaat kunnen bedienen. Hoe en waar kunnen vrijwilligers zich melden die een opleiding hiervoor willen volgen.?
De opleidingen worden zowel door de stichting als door de EHBO Susteren en EHBO Roosteren verzorgt. De kosten bij de stichting bedragen € 35.00. Een opleiding bestaat uit 2 avonden van 3 uur. Wenst U een opleiding te volgen dan kunt U zich bij de stichting opgeven.
De site van de stichting is www.hartvoorechtsusteren.org.


AED in DEETERE

Eerste AED apparaat in Dieteren geplaatst bij de Koppel
Eerste AED apparaat in Dieteren geplaatst bij de Koppel

Woensdag 18 februari 2009 kreeg ik de tip dat er al een AED apparaat was gesignaleerd in Dieteren. Deze is bevestigd aan de voorgevel van de Koppel. Samen met de mensen die opgeleid zijn om te reanimeren en getraind zijn in het gebruik van dit apparaat is het de volgende stap naar een veiligere samenleving.

Webmaster info@deetere.nl