Bevrijding Dieteren

Welkom bij "Herbouw spits kerktoren",

In 1957 werd de spits van de kerktoren in Dieteren herbouwd, nadat deze in de oorlog totaal was verwoest.


Zwaar gehavende kerk van Dieteren direct na de bevrijding
Kerk van Dieteren komt zwaar gehavend uit de strijd.

Zwaar gehavende kerk van Dieteren kerktoren is inmiddels verwijderd
Kerktoren was dusdanig verwoest dat deze afgebroken diende te worden.


De volgende tekst uit: De Nieuwe Limburger Woensdag 14 augustus 1957.

OORLOGSSCHADE EINDELIJK GEHEEL HERSTELD
OP DIETERENS PAROCHIEKERK PRIJKT THANS FRAAIE KOPEREN TORENSPITS

Rustig en vredig ligt het landelijke dorp Dieteren, behorend tot de gemeente Susteren, aan de noordzijde van de grote verbindingsweg van Susteren via Roosteren naar Maaseyk. Over deze drukke verkeersweg razen de auto's naar noord en zuid, doch laten het dorp Dieteren vredig liggen sinds in 1932 buiten de kom van het dorp om een nieuw rechtstreeks weggedeelte werd aangelegd, en men niet meer de smallere wegen door Dieterens kom behoeft te nemen.
Dieteren mag er zijn met zijn verenigingsleven, met zijn muziekkorps en bekend schutterskorps, met zijn kom-vorming en degelijk in orde zijnde wegen, maar niet ' t minst met zijn fraaie parochiekerk van wijlen architect A. Boosten te Maastricht.
Thans trekt deze dorpskerk weer van verre de aandacht, nu de toren weer voorzien is van een hoge en fraaie, koperen spits, glanzend in het zonnelicht. Wie tien jaar geleden het dorp gezien heeft, nadat het in de laatste oorlogsmaanden het doelwit van de kanonnen was, aangezien Dieteren in de gevechtslinie lag en de Duitse troepen er een laatste barrière opwierpen tegen de vanuit Maaseyk en Roosteren oprukkende geallieerden, zal thans bewonderend staan te kijken naar de opbouw en herstel.
Het waren droeve dagen voor Dieteren, eind 1944 begin 1945. De bewoners waren geëvacueerd en bij terugkomst moesten zij constateren, dat slechts twee woningen direct bewoonbaar waren. Alle anderen waren geheel of grotendeels vernield. Van de pas nieuw gebouwde parochiekerk stonden nog slechts muurgedeelten en de onderbouw van de toren recht, zij het zwaar beschadigd door de vele granaten. Bekend is dat de kerk op één dag tweehonderd granateninslagen te doorstaan had.

DE KERKBOUW
In 1940 was de nieuwe parochiekerk toegewijd aan de H.Stephanus, in gebruikgenomen en werd de veel te klein geworden oude kerk bij het kerkhof afgebroken. De uit de Franse tijd bestaande parochie Dieteren had door de ijverige zorgen van wijlen pastoor P. van Buggenum een nieuwe kerk gekregen, waarvan in 1939 de eerste steen was gelegd.
Dat de bouwpastoor zijn kerk in 1945 verwoest moest terugzien, was tragisch. Omdat ook de pastorie verwoest was, moest hij onderdak zoeken in de sacristie en het onderstuk van de toren. Terstond begon hij met de voorbereiding van het herstel der kerk. Toen hij plotseling stierf, op 25 april 1947, was het herstel bijna voltooid. Zijn opvolger, pastoor A. Lebens (thans te Pey) , zette de afbouw voort, maar de machtige, vierkante toren van de kerk, welke zeven maal zeven omvat, bleef zonder spits.
In 1955 kreeg pastoor J. Flecken de zielzorg toegewezen over de parochie Dieteren, welke ca. 700 zielen telt verdeeld over ongeveer 190 gezinnen. Hij nam ook op zich de kerk een nieuwe torenspits te geven.
Na het overwinnen der vele moeilijkheden, werd tegen Pasen 1957 met de bouw van de spits begonnen.

SPITS IN KOPER
Op de 22 meter hoge onderbouw prijkt thans in koper de nieuwe spits, welke een hoogte heeft van 20 meter, zodat het kruis en de haan in verre omtrek te zien zijn. Het werk werd uitgevoerd door aannemersbedrijf en timmerfabriek L. Heemels te Roermond, terwijl de bekleding van het gehele houtwerk met koperen platen zonder enige nagel, door de firma Claessens te Roermond werd aangebracht. De torenspits is achtkantig. Aan de voet heeft elke kant een lengte van ruim tweeeneenhalve meter. Wanneer in de maand september vele gelovigen naar de parochiekerk van Dieteren, waar de H. Cornelius bijzonder vereerd wordt, en zijn altaar heeft, zullen zij met nog meer bewondering opzien naar Dieterens parochiekerk, die zowel uitwendig als met haar geheel in het wit gehouden interieur uitstekend is aangepast aan de dorpssfeer.

Bron: De Nieuwe Limburger Woensdag 14 augustus 1957.De volgende foto's van de bouw van de torenspits ontving ik van dhr. M.(Tjeu) Wolters.

Voorbereidingen in werkplaats dhr. L. Heemels te Roermond.
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
Voorbereidingen torenspits in werkplaats dhr. L. Heemels
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
Er werd stevig doorgewerkt om warm te blijven.
Werkzaamheden ter plaatse.
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
En dan wordt er begonnen aan de basis.
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
Maar wel op grote hoogte.
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
Vakmanschap......
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
...op hoogte.
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
De mei geplaatst onder geestelijk toezicht.
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
Skelet torenspits voltooid.
Foto uit andere collectie.
Herstelwerkzaamheden kerktoren van Dieteren
Kerktoren was dusdanig verwoest dat deze herbouwd diende te worden.

Voor opmerkingen: Em@il