Leen Zael te Dieteren

Leen Zael,

Voorzover mogelijk een letterlijke tekst uit een origineel document van de Leenkamer van Dieteren:

Den Leen Zael Zu Dieteren bestaet in seven Leenen onder Susteren,

in twee leenen onder Baekhoven,

onder Dieteren drij waer onder arnol helbreckers Leen verheft den 22 october 1715 het tweede den hof van de gesupprimeerde cruijsbroders tot ruremonde verheft het lestemael den 11 meert 1757 op den naeme van cristian albers,
het derde de meulen tot Dieteren hier voorens ook hebbende toebehoort aen die cruijsbroeders tot ruremonde ende vercooght den 11 meert 1757 voor den Leen Zael Dieteren ende cragt octroije van den geseijde Leen Zael Dieteren van den 21 januarie 1757 in originali verthoont ende den 22 meert 1773 tot Leenman aengestelt Joes Ludovicus Brouwers (* woonende tot opbicht) onder Roosteren in het gelder Landt umpte van montfort drij leenen
het eersten den hof Zu beuningen gelegen onder roosteren met alle sijne landen en bempten Waer van drij morgens gelegen zijn onder Dieteren ende is het leste verheft den 27 februarii 1783 door arnoldus Schoffelen inwonder van Roosteren Leenman,
het tweede het nijthauser Leen gelegen onder Roosteren ende is het leste verheft den 12 meert 1746 door aeret houben inwonder tot
(hier mis ik tekst)
Waer van het eerste is de heeren van St antheunes ende is het leste mael verheft den 27 januarii 1783 ende is Leenman aengestelt mathias vangeleen inwoonder van maestrigt
het tweede onder veltweselt toebehoorende de cellebroeders tot maestrigt en is het leste mael verheft den 19 novembris 1782 ende als Leenman aengestelt cristiaan neeven cellebroeder tot maestrigt
het derde onder veltweselt verdoncken
het vierde onder veltweselt is eene linshof ofte linscarte het lestemael verheft den 5 september 1782 ende tot leenman aengestelt D'heer Baron deflaveau geheemrade woonende tot Luijck
ende het gerichte van den geseijden Leen Zael Dieteren bestaet in eenen Leen Stadthouder met naeme j.Driessens op heyden woonende tot Echt ende eenige mannen van Leen als ook in eenen Leengriffier H.H.Schoolmeesters woonende tot Roosteren, ende in eenen Leenbode woonende tot Roosteren genaemt aeret graets, welcke Leengerigte gehouden wordt onder eenen Eijcken boom op de Coppel tot Dieteren, cragt welckens Den geseijde Leen Zael genoomd wordt het goedt ter Coppelen ofte Leen Zael Dieteren.
Den heer Von Plevits heeft den Selven Leen Zael bekoomen titulo emphoms van den 8 novembris 1781 van de vrouwe maria catharina
(hier mis ik enige tekst)
binnen sijnen raede tot Ruremonde den 30 october 1781 alles conform den leenbrief per lopiam anthenticam geannecteerd bij sijn supplique welcken Leenbrief volgens de geldersche coustume is den loopbrief vermits den origineele loopbrief op de griffie wordt bewart, ende als dan aen den aen cooper eenen Leenbrief dienen voor eenen loopbrief wordt geextradeert.

Heeft U vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op via info@deetere.nl
Bedankt voor uw interresse en tot een volgende keer.!