Gebrandschilderde Ramen kerk Dieteren

Welkom bij "Ramen Kerk",

Toen de kerk van Dieteren eind 1939 zijn voltooiing naderde was er reeds sprake van oorlogsdreiging. Deze dreiging was van dien aard dat het kerkbestuur overleg voerde of het wel verstandig was de gebrandschilderde ramen te plaatsen. Uiteindelijk dacht men dat het toch niet zo'n vaart zou lopen dat nou net in Dieteren de situatie zo ernstig zou worden dat de ramen zouden sneuvelen. En werd dus besloten de ramen te plaatsen.
Wat men echter niet wist was dat eind 1944 begin 1945 Dieteren maanden in oorlogsfront kwam te liggen. Van de oorspronkelijke ramen bleef niets intact. Bij de herbouw werd toen gewoon doorzichtig vensterglas geplaatst. In een kerk horen toch eigenlijk mooiere ramen te zitten. Het heeft toch tot 1994 geduurd vooraleer de ramen werden vervangen door gebrandschilderde panelen met bijbelse motieven.

Het zal echter niet voor iedereen duidelijk zijn wat de panelen voorstellen en/of betekenen. Daarom volgen hier de panelen met uitleg over wat uitgebeeld wordt.

Ter oriëntatie een platte grond van de kerk waarop plaats van de panelen is aangegeven.
Paneel 1 Een zaaier ging uit om te zaaien; één deel viel in goede aarde. (Lucas 8,4)
Paneel 2 De graankorrel moet eerst in de aarde sterven om rijke vruchten te dragen. (Johannes 12,24)
Paneel 3 De parabel van de barmhartige Samaritaan. (Lucas 10,31)
Paneel 4 De parabel van de verloren zoon.
Paneel 5 Christus perst met zijn voeten druiven in de wijnkuip.
Paneel 6 De arbeiders die in de wijngaard verschillende gewerkt hebben, worden gelijk betaald (Matheus 20,8)
Paneel 7 Maria luisterde naar Christus en liet haar zus Martha alleen werken.
Paneel 8 Christus als de Goede Herder.
Paneel 9 De parabel van de wijze en de dwaze maagden.
Paneel 10 Als ik op de deur klop en men doet open, dan zal ik binnen komen. (Apocalips 3,20)
Paneel 11 Mozes laat water uit de rots tijdens de tocht door de woestijn.
Paneel 12 Christus wordt door St. Jan gedoopt in de Jordaan.Webmaster info@deetere.nl