De Brusselgangers van DVV in het Dieteren van hun tijd

OP 3-5-1936 gaan 22 supporters van het Nederlands elftal vermeld op voorgaande lijst naar Brussel. Het betrof een interland NL-België. Deze wedstrijden eindigden meestal in roemruchte uitslagen voor Nederland. Indien de bezoekers uit Dieteren op zo’n uitslag gerekend hadden,kwamen ze bedrogen uit. Het werd maar 1-1

Hier volgt nogmaals de uitslag alsook de uitslagen van voorafgaande wedstrijden:
datumuitslag NL-België
3-5-19361-1
29-3-19368-0
12-5-19352-0
31-3-19354-2
29-4-19344-2
11-3-19349-3
De supporters zijn alle Dieterdenaren. Lei Schulpen en Mevr.Tina Hoorens-Lijnen vullen de informatie uit het bevolkingsregister aan met persoonlijke herinneringen. Daarna volgen 2 artikeltjes uit de Limburger Koerier van 1936 en een korte nabeschouwing.

Bocken Jan, 24-6-1889, hoofd van het gezin Bocken-Mostard, adres Dieteren 79, tegenwoordig de Vleutstraat. Jan was onderaannemer bij de bouw van de huidige kerk
Bocken Johannes Henricus, Harie , 29-6-1913, zoon van Jan. Medecompagnon van de firma Bocken en Zonen. Andere gebroeders in de zaak waren: Sef(goede keeper), Juul, Johannes en later Albert,die 25 jaar jonger was dan zijn oudste broer Harie.
Custers Jan Willem Hubert, Jan, 4-3-1914, uit het gezin Custers-Meerten. Jan was van beroep mijnwerker. Hij was na de oorlog de heroprichter van de voetbalclub. In de oorlog is de club opgeheven i.v.m. verplichte inschrijving bij de Kulturkammer. De bezetter wilde d.m.v. deze instelling controle uitoefenen op alle verenigingen. DVV weigerde lid te worden en werd noodgedwongen opgeheven.
DVV was voor én na de oorlog een van de belangrijkste verenigingen van Dieteren. Bijna iedereen in het dorp nam actief deel aan de fanfare en/of de voetbalclub Jan Custers woonde Dieteren 29, tegenwoordig op de Roosterderweg. Hij was voor de oorlog actief voetballer van de voetbalclub, na de oorlog was hij de eerste voorzitter en is dit gebleven tot zijn dood. Jan Custers was een sympathiek, hulpvaardig en serieus mens; hij was geliefd in het dorp Hij regelde alles in de club en was beheerder van het materiaal, ook de ballen. De jongens van het dorp klopten bij hem nooit tevergeefs aan om een bal te lenen. Ze konden dan een balletje trappen met een echt leren bal, in die tijd een ware luxe. Geen van hen was in de eerste jaren na de oorlog in het bezit van zo’n bal
Daniëls, Johannes, 29-8-1904, nog niet bekend (red. geboren te Helden van beroep Molenaar)
Dullens,Joseph Dominicus, Sef, 25-3-1907, uit het gezin Dullens-Hamers. Sef is onderwijzer geworden in Lutterade of Born. Als 16 jarige is hij naar Venlo vertrokken, waarschijnlijk om daar te studeren.
Dullens , Peter Joseph, Pierre 8-4-1910, broer van Sef. In 1934 is Pierre eerste ambtenaar op de secretarie geworden. Voor de oorlog was hij waarnemend secretaris en na de oorlog is hij secretaris geworden. Het ouderlijk gezin woonde Dieteren 100, tegenwoordig in de Zilstraat naast Custers graanhandel.
Fiddelers, Christiaan Hubert, Chris, 21-9-1896. Chris was getrouwd met zijn buurmeisje Mina Rooyen. Hij was handelsreiziger in textiel bij de firma De Winter in Den Bosch.
Voor de oorlog was hij raadslid en na de oorlog is hij jarenlang wethouder geweest. Chris was in de raad zeker geen jaknikker, die het altijd eens was met burgemeester Hermans. Hij was een gedreven en kritische politicus die risico’s durfde nemen. Als hij ongelijk had, wat niet vaak voorkwam, erkende hij dit ook. Hij hield de belangen van Dieteren altijd in het oog. Chris woonde Dieteren 89, tegenwoordig in de Kampstraat. Henskens Jan Willem, nonk Wil van Lei Schulpen, 16-1-1895, hij was getrouwd met Maria Cornelia Meuffels. Nonk Wil dwong van nature gezag af. Hij zat in het bestuur van de boerenleenbank, de boerenbond, de burgerwacht en was o.a. voorzitter van de plaatselijke stierhouderij De Vooruitgang. Nonk Wil en tant Lie woonden Dieteren 76, tegenwoordig in de Vleutstraat. De familie Henskens zat voor de jaren 20 op de Beuningerhof, de huidige boerderij van Jan Otten.
Hoorens, Christiaan Hubertus, 3-5-1900, Hij was de oudste zoon van Maria Mechtildus Hoorens geboren Craenen, tant Mechel. Zij moet zeer oud geworden zijn.(red. zij werd 96 jaar) Christiaan was getrouwd met Agnes Fiddelers, Nes, geboren 24-8-1905, van beroep naaister. Christiaan en Nes hadden geen kinderen. Ze woonden in een laag huisje met de gevel naar de straat. Naast hun huis stond het huis van Tjeu Hoorens, de broer van Chris. Tjeu was van beroep landbouwer en huisslager. De twee gezinnen woonden tegenover de tricotagefabriek van Storken waar later Huizinga gevestigd was. Dit pand is nu gedeeltelijk verbouwd tot woonunits.
Christiaan Hoorens zat in het bestuur van de voetbalclub.
Hoorens Henrikus Harie, 1-8-1912, timmerman, was uit het gezin Hoorens-Wackers. De eerste vrouw van Harie was Truus Fiddelers, dochter van Graatje, de metselaar. Zijn tweede vrouw was een nicht van Truus, de dochter van Sefke Fiddelers, landbouwer. Harie had 2 kinderen, Truus en Sjaak. Truus is naar Maastricht verhuisd en Sjaak naar de Nieuwstadt Hoorens Peter Matthijs, Tjeu, broer van Harie, 30-1-1915, man van Tina Hoorens-Lijnen. Tjeu was stucadoor en gedurende 7 jaar kastelein van cafe-zaal Hoorens, de voormalig zaak van de ouders van Tjeu. Later is de zaak overgedragen aan de uitbaters Thissen en Esser. Jessen Mathijs Hubertus, Tjeu van Friedes, 8-2-1907, uit het gezin Jessen-Van Heel. Zij woonden Dieteren 82, nu Kampstraat, in de bocht rechts vanuit de Kerkstraat, tegenover bakker Merrie, die links lag een beetje terzijde.
Klinkers Joseph, 17-11-1913, uit het gezin Klinkers-Mostard. Joseph was een van de vele zonen van Pjeër van de Klink, geboren Roosteren 19-2-1873, Pjeër was de stamvader. Hij kwam uit Illikhoven of Visserweert.
Klinkers Joseph Antonius, Toon, 6-3-1915, eveneens een van de vele kinderen van Pjeër. Toon had later een suikerwarengroothandel in Roermond en Posterholt
Klinkers Franciscus, Frans, 6-1-1919, ook zoon van Pjeër . Frans had evenals zijn broer Sjra een schoenzaak. De fam Klinkers zat in de schoen(klompen)-suiker-hout en boomhandel. Ze woonden Dieteren 2, waar nu autohandel Dohmen gevestigd is, aan het eind van de kleiputten ( de Koele).
Lijnen, Jacob Sjaak, junior 28-5-1908,oudste zoon uit het gezin Lijnen-Schlangen. Ze woonden D 101, op de hoek Zilstraat-Zilsteeg. Sjaak was aanvankelijk wegwerker bij de LTM, dit moet de Trambaan geweest zijn.
Sjaak is 28-4-1939 getrouwd met Gertruda Jessen. Hij is ingetrouwd en was toen tussenpersoon van verschillende agrarische coöperaties.
De peetoom van Sjaak, senior, 1-5-1882, woonde in bij de ouders van junior. Senior is 14-2-1930 getrouwd met Neske Deuss uit Born. Hij bouwde de Tramhalte; deze gelegenheid lag toen aan de Trambaan en had een laad-en losvloer. Nu is hier de bar op de Maaseikerweg.
Lijnen Willem, broer van Sjaak Lijnen, junior,26-8-1913, woonde op de Roosterderweg. Hij is op middelbare leeftijd gestorven.
Maessen, Welter, Welt, 21-11-1905, uit het gezin Maessen-Schulpen, “Welt van de Maos” Ze woonden Dieteren 21, nu op de Zilstraat, aan het Kröpke, rechts, richting Vleutstraat. Welt was scheidsrechter bij vriendschappelijke wedstrijden tegen clubs uit de buurt. Hij was een bedachtzaam mens en genoot het vertrouwen van iedereen. Meuffels Johannes Marie, Jan, 29-5-1904; hoofd van het gezin was weduwe Meuffels geboren Offermans, Maria Hubertina Angelina, kortweg Angelien.
Het gezin woonde D 116, tegenwoordig Kerkstraat 22 en 24. Angelien had daar café, in de volksmond “bie de mam” Een van haar dochters, Janetta, is in 1943 getrouwd met bakker Sef van de Winkel . Jan is 30-12-1932 getrouwd met Maria Gertrudis Coenemans. Jan was eerst handelsreiziger en is daarna bij de NS gaan werken; hij werd hier uiteindelijk adjunct commies.
In 1939 is het gezin in Nieuwerkerk aan de IJssel gaan wonen en Jan is op eigen verzoek teruggeplaatst. Eind 1941 is het gezin tijdelijk op D 80 gaan wonen, nu Vleutstraat 16. Vroeger was dit de dienstwoning van het hoofd der school; de laatste bovenmeester die hier gewoond heeft was meester Ramakers. Meester Rademakers heeft in 1939 een villa gebouwd op de Maaseikerweg 16
Maart 1943 is het gezin Meuffels Coenemans vanuit de dienstwoning verhuisd naar hun eigen pand D 113. Dit is het wit huis rechts naast de kerk met kopse kant naar de straat waar naderhand dokter Edixhoven gewoond heeft. Tussen dit huis, D 113, en het café van Angelien, D116, lagen toentertijd maar 2 huizen. Deze lagen links van het café , de huidige nummers 26 en 28.
Willem Mostard, Wullemke, 16-1-1911, timmerman uit het gezin Mostard-Graus. Zij woonden Dieteren 23, nu Roosterderweg rechts naast Pesgens de verfwinkel.
Willem was een goede musicus, hij had een zoon en een dochter. Zijn zoon is afgestudeerd aan het conservatorium, hij speelde in het Nationaal Symfonieorkest welke vroegtijdig in Thailand is overleden.
Mostard Lambert Hubert, 4-8-1912, uit het gezin Mostard-van Buggenum. Het is bijna zeker dat zijn roepnaam Albert was terwijl hij stond ingeschreven als Lambert Hubert. Lambert alias Albert was evenals zijn oudere broer Johannes timmerman. Vader Henrikus Hubertus was schrijnwerker. Het bevolkingsregister(1930-1939) vermeldt geen Albert Mostard, wel zoals vermeld Lambert Hubertus met overeenkomstige geboortedatum als op de lijst van de voetbalfans op reis naar Brussel. Het gezin woonde Dieteren 4. Tegenwoordig is dit de strook tussen de Pater van Heldenstraat, Kerkstraat en de Maaseikerweg, ter zijde van de villa van meester Ramakers, Maaseikerweg 16. Jan, de oudere broer, en Albert hadden hier hun bedrijf.
Albert was eerst timmerman, later werd hij carrosseriebouwer en constructeur van de Yvonne caravans. Jan was aannemer
Wintraeken Jan Hubert, Ber, 17-12-1882. Getrouwd met Maria Helena Schulpen. Ze woonden hoek Kerkstraat begin Kampstraat , tegenover de urnenmuur van het kerkhof. De doorsteek naar de Kamp, voorheen Heuvelsteeg , ongeveer waar Wil van de Borgh zaliger, de wielrenner en fietsenmaker, gewoond heeft. Op de hoek ertegenover woonde kapper Bocken DVV
In 1936 verschenen in de Limburger Koerier 2 artikeltjes over DVV, op 28 mrt en op 7 sept. We geven de artikeltjes hierbij kort weer
28 mrt 1936, 1ste klasse
Afdeling F, Schilberg ontvangt de jongens van Dieteren , volgorde: Buchten, Unitas, DVV, Ria, Walburgia, Schilberg, SNA, Koningsbosch, RKWVV 7-sept 1936, een verslag van de jaarvergadering Ledental: met 5 vermeerderd, 21 werkende leden, 5 bestuursleden en 20 steunende leden, Contributie: 30 cent per maand per lid.
Periodiek aftredend van voorzitter Chris Fiddelers en van bestuurslid Jan Bocken. Chris stelt zich niet meer beschikbaar. Tot nieuwe voorzitter wordt Jan Bocken gekozen, zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door W. Henskens.
Opgave van voldoende aantal leden voor de competitie met 2 reservespelers.
Inkomsten over het afgelopen verenigingsjaar bedroegen inclusief kassaldo f 311.36, nog te vorderen f 28.32 de uitgaven waren f 230,34.

Nabeschouwing
In bovenstaand verslag hebben wij de Brusselgangers van DVV geplaatst in het Dieteren van 1936. Wij zijn hierbij uitgegaan van de bevolkingsregisters en hebben deze aangevuld met persoonlijke herinneringen. Dit met het doel zo veel mogelijk aansluiting te vinden met de huidige tijd.
Voor de oorlog werd de bevolking geregistreerd op met de hand geschreven gezinskaarten. Doorhalingen waren bij mutaties onvermijdbaar, wat de oorzaak was van onduidelijkheden Er bestonden tot 1956 ook nog geen straatnamen.
Men begon gewoonweg met nummer 2 vanaf “De Klink” aan de linkerkant van de Maaseikerweg, nu auto Dohmen en eindigde met nr 123 ongeveer ertegenover bij café “De Blommaert”
Vanaf 1940 heeft men de bevolking vastgelegd op persoonskaarten. Deze waren veel nauwkeuriger dan de gezinskaarten. De voorgedrukte kaart bood voldoende ruimte om alle mutaties in getypte vorm vast te leggen en op duidelijke wijze de familierelaties aan te geven.
Wij hebben in onze gevallen de oude Dieterse nummers gelokaliseerd in de hedendaagse straatnaam en hebben in slechts enkele gevallen ook het huis met huidig nummer aangegeven. In 1956 heeft Dieteren straat- en huisnummers gekregen, in 1971 zijn in verband met de nieuwbouw deze nummers herzien.

Bronnen: Mevrouw Tina Hoorens-Lijnen, Wil Filott (Schakel, 11-2018)
Gemeentearchief van Susteren voor 1948: 44 en 45, raadsverslagen; 384, bevolkingsregister 1930-1939.
Gemeentearchief van Susteren na 1948: bevolkingsregister 1939 1981, 492 M en 494 N-O.
Krantenartikelen Delpher “Dieteren” 1936, plaats van uitgave Heerlen.
Dank aan mevrouw Meuffels Lambermon voor het bevestigen en plaatsen van de gegevens.

Met een speciaal woord van dank aan de heer Jack Gruils, archivaris gemeente Echt, voor zijn welwillende medewerking

Lei Schulpen en Jan Bus
Webmaster info@deetere.nl